Ansatte på hjemmekontor opplever en sterk pandemitretthet

20.05.2021

Det er lys i tunnelen. Flere blir vaksinert, og om noen måneder er forhåpentligvis verden blitt i større grad normalisert. De fleste har for lengst blitt vant til å sitte på hjemmekontor, men en ny undersøkelse gjort av ressursgruppe Digitalisering i Bergen Næringsråd i samarbeid med BI, viser at selv om det har kommet positive sider ut fra tiden på hjemmekontoret, begynner pandemitrettheten å ta på blant ansatte i næringslivet. 

I høst og vinter ble det gjennomført to ulike kartlegginger blant næringslivet for å måle hvordan man har opplevd den nye arbeidshverdagen på hjemmekontor med økt bruk av digitale verktøy og tjenester. Kartleggingen viser at man over tid opplever en pandemitretthet, spesielt når det gjelder motivasjon og initiativ på hjemmekontor. Det er signifikant flere som opplever ensomhet og negative følelser som følge av å sitte på hjemmekontor over lange perioder. Det er økt behov for fysisk samhandling, hvor det sosiale aspektet av arbeidsplassen er savnet. Også effektiviteten blant ansatte kan se ut som blir lavere jo lengre man må sitte alene på hjemmekontoret.

Likevel er det ikke bare negative sider som har kommet som følge av pandemien. Den har også tvunget frem nytenkning og omstilling, og mange opplever nye sider ved virksomheten. Mange har i stor grad måttet omstille seg til en ny hverdag, og i enkelte tilfeller også tilby nye produkter og tjenester for å kunne opprettholde aktiviteten. I slike «krisesituasjoner» vil det derfor i økt grad bli fokusert på innovasjon og nytenkning.

Digitale verktøy er kommet for å bli
Det største utbyttet man har fått av lange perioder på hjemmekontor under pandemien er kompetansen og erfaringen med bruk av digitale verktøy og plattformer. Det lover godt for at man skal kunne i større grad benytte seg av digitale møter også etter pandemien, enn å måtte bruke tid på reising. Samtidig er det viktig å påpeke at det å forstå og ta i bruk digitale verktøy og plattformer for å gjennomføre møter ikke vil si at et selskap har blitt digitalisert. Det er derfor viktig at man stiller krav til økt kompetanse innenfor alle aspekter av digitalisering, og ser hvordan nye områder innen digitalisering kan være med å gi ny konkurransekraft i næringslivet.

Flere virksomheter vil benytte seg av hjemmekontor etter pandemien
Til tross for at mange opplever pandemitretthet på hjemmekontor, viser undersøkelsen at hjemmekontor og fleksibilitet er ønskelig skal være en del av den nye normalen, men i en kombinasjon hvor man har mulighet til å treffe kolleger og andre på jevnlig basis slik at man kan få «det beste av to verdener». I en annen kartlegging, gjennomført av Bergen Næringsråd og Ressursgruppe Finans, viser det seg at 75% av bedriftene vil i større grad praktisere hjemmekontor etter pandemien.-

– Det er positivt at flere bedrifter ønsker å gi sine ansatte mulighet til å benytte hjemmekontor etter pandemien. Men det er desto viktigere at man følger opp sine ansatte på en god måte og gir de nødvendig utstyr, men også mulighet til å være sosiale. Det kan være på selve kontoret, eller andre steder i byen. Dette er noe ressursgruppe digitalisering vil jobbe med fremover, uttaler ressursgruppeleder Inge Ådland som også er regiondirektør for TietoEvry.

 
Om kartleggingen:

  • Gjennomført av Handelshøyskolen BI på vegne av Ressursgruppe Digitalisering i Bergen Næringsråd med bruk av digital spørreundersøkelse

  • Gjennomført september 2020 med oppfølging i desember 2020

  • 197 respondenter i september 2020 og 202 respondenter i desember 2020

  • Identiske spørsmål i begge undersøkelsene

For mer informasjon om kartleggingen, kontakt:

Inge  Ådland
Inge Ådland
Ekspertgruppeleder // Director of Tecnhology Strategy & Transformation, Deloitte

chat_bubble_outline +47 930 03 730
Anri Håvard  Hebib
Anri Håvard Hebib
Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline +47 472 59 740