Fjerning av formuesskatt er det beste «korona-grepet»

12.04.2021

Å fjerne formuesskatten på såkalt arbeidende kapital vil være et svært viktig og langsiktig grep for å bidra til økt aktivitet og økte investeringer i bedriftene etter at pandemien er over. Nå skal saken opp i Stortinget, og næringslivet på Vestlandet forventer at partiene stiller opp og inngår et nytt skatteforlik.

Arbeidende kapital er den delen av formuesskatten som er knyttet til næringsvirksomhet og arbeidsplasser. Vi snakker om aksjer, næringseiendom og andre driftsmidler fratrukket forholdsmessig tilknyttet gjeld. Denne særnorske skatten gir norske bedrifter en konkurranseulempe internasjonalt, den er urettferdig fordi den må betales enten bedriften har overskudd eller underskudd, og samtidig er den til hinder for gründerskap. For et næringsliv som skal gjenreise seg etter krisen, er dette tre svært viktige faktorer som er til hinder for videre vekst. Beskjeden fra bedriftene er klar: Ifølge en undersøkelse Norstat gjorde for NHO, mener fire av fem bedriftseiere at det vil skapes flere arbeidsplasser dersom formuesskatten på arbeidende kapital fjernes.

Det kan lønne seg å spørre næringslivet om råd. Etter alle krisepakkene og strakstiltakene til flere hundre milliarder kroner, handler det nå om legge til rette for å skape tusenvis av nye arbeidsplasser. Sett i lys av den enorme statlige pengebruken på koronaen, innebærer fjerning av formueskatten en beskjeden sum. Til gjengjeld vil grepet være svært virkningsfullt og et viktig incentiv for nye investeringer.

Her på Vestlandet har vi en høy konsentrasjon av små og mellomstore familieeide virksomheter. Kapitalintensiv industri. Teknologiselskaper og leverandører til shipping, energi og havbruk. Disse er ryggraden i den utviklingen som skal bidra til den omstillingen Norge er midt i. Det handler ikke om mer penger til exitgutta, men å sikre kapital til innovasjon, utvikling og likebehandling av norsk eierskap med
utenlandseide bedrifter. Den særnorske formuesskatten tapper de norske bedriftene for nødvendig kapital, for videreutvikling og oppmuntrer til salg av bedrifter ut av landet.

Timingen på forslaget som Frp legger fram i Stortinget er svært god. Pandemien er ekstrafaktoren som bør legge all tvil til side. Næringslivet forventer en utstrakt hånd og oppslutning rundt en skattepakke som fremmer investeringer og nye arbeidsplasser.


Leserinnlegg av:
Harald Minge, adm. direktør Næringsforeningen i Stavanger-regionen

Marit Warncke, adm. direktør Bergen Næringsråd
Bernt Jæger, adm. direktør Næringsforeningen Haugalandet
Anne-Grete Sandtorv, direktør Stord Næringsråd