Finansbyen Bergen med kraftig vekst på få år

29.04.2021

Finansbyen Bergen har en svært positiv utvikling viser en fersk kartlegging av finansbransjen i Bergensregionen. Kartleggingen er initiert av Ressursgruppe Finans i Bergen Næringsråd, og ble sist gjennomført i 2015. Siden den gang har bransjen vokst kraftig. Over 20% flere arbeidsplasser, sterk forvaltningskapital, hovedsete for fintechutvikling og sterkt fokus på bærekraft er viktige stikkord viser årets kartlegging.

En svært positiv utvikling

I 2015 jobbet det 5870 ansatte innenfor finans i Bergensregionen. Fra 2015 til 2020 har dette tallet økt med 20% til 7067 ansatte fordelt på 157 virksomheter. Til sammenligning har det for hele bransjen, nasjonalt sett, vært en økning i antall ansatte på 1,6% fra år 2015 til 2020. Gitt den negative trenden som man så frem mot 2015 er dette en formidabel vekst på få år. I 2015 var man bekymret for at digitalisering ville automatisere mange arbeidsplasser, og at flere aktører flyttet arbeidsplasser ut av Bergen. 5 år senere er fasiten en helt annen, hvor aktørene heller har valgt å styrke sin tilstedeværelse i Bergensregionen.

Den totale forvaltningskapitalen i Bergensregionen er på 1 298 milliarder kroner (ren forvaltningskapital + utlånsvolum). Dette er på samme nivå som et helt norsk statsbudsjett. Mange av landets ledende forvaltere er lokalisert med hovedkontor i Bergen, blant annet DNB Livsforsikring, Nordea Investement Management AB Norge, Holberg og Argentum. Både den rene forvaltningskapitalen og utlånsvolumet er ventet å vokse utover 2021, med henholdsvis 4% og 6,8%.

Bergen er fintech hovedstaden i Norge
Gitt at man var svært bekymret for hvordan digitalisering og ny teknologi ville påvirke finansbransjen i 2015, har Bergensregionen virkelig utnyttet denne muligheten til det fulle. Dette er en viktig forklarende variabel for veksten som har vært i Finansbyen Bergen siden 2015. I dag er NCE Finance Innovation, den nasjonale klyngen for fintech-utvikling, lokalisert i Bergen. Mye av utviklingen i finansbransjen innen IT skjer derfor i Bergen. Når vi vet at Norge er helt i verdenstoppen når det kommer til digitalisering av finansbransjen, er dette blitt en viktig styrke av Finansbyen Bergen.

Mens det i 2015 var et fåtall rene fintech-arbeidsplasser, er det i 2020 over 340 arbeidsplasser som jobber for rene fintech selskaper. I tillegg kommer det flere hundre arbeidsplasser som jobber med IT-utvikling i DNB, Sparebanken Vest, Tryg, Sbanken og flere av de tradisjonelle finansvirksomhetene.

Kartleggingen viser at 8 av 10 virksomheter vil fortsette å satse betydelige midler på digitalisering de neste to årene for at de skal fortsette å være konkurransedyktige.

Bærekraft – utviklingsdriveren
8 av 10 virksomheter mener at de er relativt godt forberedt på den omstillingen som det grønne skiftet krever. Finansinstitusjonene gjør seg klar for den grønne omstillingen som er nødvendig i Norge, og både DNB, Nordea, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest leder ulike deler av sine havsatsinger fra Bergenskontoret.

Når vi spør virksomhetene hvilke reguleringer og rammevilkår som vil påvirke bransjen i størst grad de neste to årene så kommer EU sin taksonomi og EU Green Deal som de to viktigste. 7 av 10 mener at dette vil i stor grad endre på hvordan de driver og drifter sine produkter og tjenester. Her jobber nå finansinstitusjonene med å øke kompetansen slik at de er forberedt på å bistå sine kunder i den grønne omstillingen.

Ressursgruppe Finans tar rapporten videre
Kartleggingen er et viktig verktøy og fundament for ressursgruppe finans som jobber med å styrke den mangfoldige finansnæringen i regionen. Allerede til uken skal ressursgruppe finans drøfte hvordan man tar rapporten videre.
«Kartleggingen bekrefter flere ting som vi i ressursgruppe finans har satt på dagsorden. Bærekraft som den viktigste driveren for utviklingen er noe vi i ressursgruppe finans vil følge tett. Det grønne skiftet fordrer mange kapitalintensive satsinger og en fremoverlent finansnæring er en forutsetning for å lykkes.
Utfordringsbildet er veldig tydelig. Fremover blir det viktig å sette fokus på å skape gode rammevilkår, en styrket næring i forhold til internasjonalisering og ikke minst beholde kompetanse i regionen. Vi må være flinke til å løfte frem næringslivet til studenter og andre, slik at de blir værende i Finansbyen Bergen.» uttaler styreleder i Bergen Næringsråd, og leder for ressursgruppe Finans, Katrine Trovik.

Flere resultater fra kartleggingen:
- Det er totalt 5609 studenter som studerer økonomi og finans i Bergen, fordelt på UiB, NHH, HVL og Handelshøyskolen BI
- Markedsutsiktene er svært gode. Hver tredje bedrift forventer forbedrede resultater i 2021, mens bare 2% forventer en nedgang. Dette selv om det er ventet høyere styringsrente og svakere vekst på børsene i løpet av 2021.
- 7 av 10 virksomheter i Finansbyen Bergen har sitt hovedkontor i Bergen
- Hver tredje virksomhet har blitt positivt påvirket av covid-19. Dette som følge av lavere styringsrente, rekorder på børsene og rekorder på boligmarkedet.

Fakta om kartleggingen:
- Initiativ fra Ressursgruppe Finans i Bergen Næringsråd
- Sist gang gjennomført i 2015
- Kartleggingen av Finansbyen Bergen er gjennomført i februar-mars 2021 for året 2020. Spørreskjema er sendt til samtlige finansforetak i gamle Hordaland. Data på øvrige foretak er samlet inn via offentlige databaser. I tillegg er toppledere i byens finansnæring intervjuet.

Les hele rapporten her