Irene Kinunda, Audrey Pereira-Nielsen, Celia Ballcells og Samiya Mira var deltakere i Bergen Opportunity i 2019/2020.
Irene Kinunda, Audrey Pereira-Nielsen, Celia Ballcells og Samiya Mira var deltakere i Bergen Opportunity i 2019/2020.

Bergen Opportunity søker deltagere

22.04.2021

Bergen Opportunity skal få frem flere forbilder med flerkulturell bakgrunn og styrke Bergens posisjon som internasjonal og inkluderende by. Vi søker nå deltagere til vårt tredje kull. 

Bergen Opportunity er et mentor- og utviklingsprogram for talentfulle innvandrere med høyere utdanning eller fagbrev. På sikt skal prosjektet bidra til at flere med innvandrerbakgrunn tar ledende posisjoner i arbeidslivet og samfunnet for øvrig.
Planlagt oppstart er i august. Dermed er det nå full mobilisering for å finne innvandrertalentene i regionen og koble på de rette mentorene. Dette er tredje gang Bergen Næringsråd tilbyr plasser og gjennomfører programmet. Søknadsfrist var 9. mai.

- 300 topp kvalifiserte kandidater søkte plass i 2020. Det forteller oss at det er et åpenbart behov for programmet og vi håper å motta minst like mange søknader i år, sier Marit Warncke. 

Det er også mulig å nominere både mentorer og menteer. Flere mentorer har allerede registrert seg og står klar til å bidra. - Det gleder meg at så mange i næringslivet, det offentlige og det frivillige har engasjert seg i programmet allerede, sier Warncke. Trykk her for å nominere en kandidat.

Mangfoldig initiativtager
Bergen Opportunity er et samarbeid mellom Bergen Næringsråd, Bergen kommune, NAV Vestland og Vestland fylkeskommune. Initiativet til programmet kom fra Bergen Næringsråds Ressursgruppe Mangfold og inkludering. Ressursgruppen representerer bransjene energi, sjømat, teknologi, rådgivning, kultur, reiseliv og det offentlige, og har en felles opplevelse av det er for lite kulturelt mangfold på ledelsesnivå i bergensregionen.

Hvem kan søke?
Bergen Opportunity skal velge ut 20 deltagere med innvandrerbakgrunn. Følgende kriterier er satt for utvelgelsen (enkelte unntak kan gjøres):
- Flerkulturell bakgrunn (første- eller annengenerasjons innvandrer)
- Høyere utdanning eller fagbrev
- Beherske norsk muntlig
- Ambisjon om å ta ledende posisjoner i arbeidsliv og samfunnet for øvrig

Hvem er mentorene?
Mentorer rekrutteres fra ledende posisjoner i arbeidslivet, og på bakgrunn av bransjekunnskap, nettverk og motivasjon. Det stilles ikke krav til å ha erfaring med å være mentor. Programmet vil gi grundig opplæring og oppfølging i mentorrollen.

Ta kontakt dersom du ønsker å bli kontaktet om å være mentor, eller har andre spørsmål til mentorprogrammet. 

Cannot implicitly convert type 'Umbraco.Core.Dynamics.DynamicNull' to 'Umbraco.Core.Models.IPublishedContent'. An explicit conversion exists (are you missing a cast?)