Årsrapporten for 2020 klar

12.04.2021

Jubileumsåret 2020 ble et av de mest spesielle årene i vår 175 år lange historie. Driftet fra hjemmekontor siden mars 2020 har vi likevel klart å løfte viktige saker for regionens næringsliv. Utfordringene pandemien har medført for våre medlemmer har vært dette årets viktigste arbeidsfelt for Bergen Næringsråd.

Koronapandemien har påført verdensøkonomien, norsk økonomi og næringslivet omfattende utfordringer i 2020. For store deler av næringslivet i Bergensregionen har 2020 vært det vanskeligste og mest spesielle året på mange tiår. Koronapandemien har berørt alle og medført det største antallet permitteringer som vi har opplevd siden 2. verdenskrig. Våre næringer har blitt rammet på ulike måter, og de største byrdene har nok falt på reiseliv/ turisme, overnatting og servering, samt på kultur og maritim næring.

Vi har derfor opprettet nye digitale flater for å betjene våre medlemmer og deres interesser på samme måte som før. Vår møtearena har blitt digital, vi har opprettet et eget studio der vi har egne TV-sendinger, gjennomført åpne webinarer og hatt lukkede teamsmøter.

Vi har også økt vår kontaktflate mot politikere nasjonalt og lokalt gjennom digitale møter. Vi har derfor klart å opprettholde vår aktivitet på minst samme nivå som tidligere.

ÅRSRAPPORTEN 2020