2026: Håpet er at en byarena kan stå ferdig i 2026.
2026: Håpet er at en byarena kan stå ferdig i 2026.

Tror på byarena i 2026

15.03.2021

En byarena kan stå ferdig i 2026, dersom bystyret fatter et vedtak senest i september 2023. Tiden er knapp, men nå er arbeidet med reguleringsplanen satt i gang.

Forrige uke varslet Opus, på vegne av utbyggerne i Nygårdstangen Utvikling AS, at planarbeidet starter opp. Bak dette selskapet står Olav Thon Eiendom, EGD Property og Rexir. Bystyret vedtok i 2018 at kommunen vil stille tomter til rådighet dersom det er praktisk mulig å bygge en byarena på Nygårdstangen.
– Det har vært arbeidet grundig siden den gang, og vi mener at dette er fullt mulig å realisere, sier Nancy Jøssang, daglig leder i Opus, utførende konsulent for prosjektet.

Men planen for Nygårdstangen inneholder mye mer enn en byarena.
– Dette er, ved siden av Dokken, tidenes transformasjonsprosjekt i Bergen. Her skal vi utvide Bergen sentrum og gjenskape kontakten med den sydlige sjøfronten, Store Lungegårdsvann, forteller Jøssang.

Den vedtatte strategien for gåbyen Bergen ligger til grunn for arbeidet. Det skal bli færre, ikke flere parkeringsplasser. Når 10.000 mennesker strømmer til en konsert i byarenaen, kommer de gående eller de har reist til sentrum med kollektivtrafikk.

Planene gir også rom for nye, store byrom og minst 800 boliger. Hotell og annen næringsvirksomhet hører med. Arkitektkonkurranser for byarena og byrom skal lyses ut allerede i år.

Realiseringen av planen vil bli en svært krevende oppgave. Tomteforholdene er vanskelige, og det skal graves og bygges mens to bybanetraseer gjennom området er i full drift.
– Ikke minst er det utfordrende å bygge en storstue, samtidig som vi skal skape et tett og godt byliv og et godt nabolag for dem som bor der. Men de har klart det mange andre steder, så vi skal få det til her, også, tror Nancy Jøssang.

Opus ønsker innspill til oppstartvarselet, fristen for merknader er satt til 24.april.

BYARENA: En byarena kan bli plassert på den såkalte trekanttomten nær brannstasjonen eller i den sørligste enden av det som i dag utgjør Bygarasjen. Den skal rives uansett alternativ.