Nesten full pott til Bergensregionen

10.03.2021

Statsminister Erna Solberg offentliggjorde i dag at det skal satses på både vei og bane Arna-Voss og vei Bergen-Stavanger. Dermed faller de to største prosjektene i Vestland på plass i Nasjonal Transportplan (NTP) som skal fremlegges i sin helhet 19. mars.

- Det er svært gledelig at de to største prosjektene i Bergensregionen nå faller på plass. Dette har vi i Bergen Næringsråd jobbet med i årevis, og det vil være til stor nytte for næringslivet i regionen at prosjektene nå skal realiseres. Samtidig vil det skape nye arbeidsmarkeder og halvere reisetiden i pendlerregionene mot øst og mot sør fra Bergen, sier adm. direktør Marit Warncke i Bergen Næringsråd.

E 16 Bergen. Voss vil gi ny vei og bane på den rasutsatte strekningen Arna-Voss på hovedveien øst-vest mellom Bergen og Oslo og på den tilsvarende togstrekningen. Det halverer reisetiden med tog Bergen-Voss og det reduserer reisetiden med bil til under en time. Første del av prosjektet mellom Arna og Stanghelle har en kostnad på 26,4 mrd kroner.

E 39 Hordfast er den delen av fergefri kyststamvei som går gjennom søndre del av Vestland fylke. Kostnaden for hele prosjektet er 37,7 mrk kroner, der halvparten skal finansieres gjennom bompenger. Når både Hordfast og Rogfast er ferdig i ca 2030 vil det mer enn halvere reisetiden mellom Bergen og Stavanger.

- Det som mangler i dagens lekkasje er Ringvei Øst med Nordhordlandstunnelen. Veien nordover fra Bergen sentrum er den delen med mest trafikk og størst kø for tiden, og det er dramatisk at denne nå synes utsatt på ubestemt tid. Derfor skal Bergen Næringsråd jobbe målrettet for å få den inn i NTP før endelig plan vedtas i Stortinget før sommeren, sier Warncke.