BYREPARASJON: Det er planlagt næringsbygg og inntil 1500 boliger i Eidsvåg. Fagetaten i Bergen kommune mener planen setter Bybanen mot Åsane i fare.
BYREPARASJON: Det er planlagt næringsbygg og inntil 1500 boliger i Eidsvåg. Fagetaten i Bergen kommune mener planen setter Bybanen mot Åsane i fare.

– Må finne bedre løsninger i Eidsvåg

09.03.2021

– Bybanen bygges i et 100-årsperspektiv. Da må vi ta oss tid til å vurdere forslag som kan gir bedre fremkommelighet, miljø og byutvikling, sier Marit Warncke, administrerende direktør i Bergen Næringsråd.

Bergen Næringsråd var i 2017 en aktiv pådriver bak vedtaket om å forlenge Fløyfjellstunnelen til Eidsvåg. Dette grepet vil bidra til en langt bedre hverdag for dem som bor og ferdes i Ytre Sandviken.
– Byreparasjonen i Sandviken er helt nødvendig. Men vi kan ikke akseptere at problemene med støy og stor gjennomgangstrafikk bare flyttes til Eidsvåg, sier Marit Warncke.

Eidsvåg Senter AS har presentert en privat plan for en omfattende reparasjon av Eidsvåg – det historiske sentrum i Åsane. I planene inngår nye næringsarealer og inntil 1500 boliger, tett på den planlagte Bybanen. Dette grepet forutsetter at E39 – som i dag skjærer tvers gjennom Eidsvåg – legges under et nær 800 meter langt betonglokk.

Fagavdelingen i Bergen kommune er svært negativ til forslaget. Den mener det vil bli langt dyrere enn deres foretrukne alternativ, der Bybanen legges i dagens motorveitrasé og en ny E39 føres i en daglinje tvers gjennom slakteritomten og videre forbi Jordalsvatnet. Fagavdelingen mener også at den private planen vil sette Bybanen mot Åsane i fare. Fylkesutvalget i Vestland er også skeptisk, men vil ikke fremme innsigelse dersom planen skulle bli vedtatt.

– Vi er en varm forsvarer av Bybanen, men her må partene faktisk møtes og diskutere flere løsninger.
Fortetting og byutvikling langs Bybanen er et sentralt mål i Miljøløftet, som både Bergen kommune, Vestland fylkeskommune og staten er enige om. En vellykket byutvikling i Eidsvåg vil svare presist på dette.

Byrådet har varslet en innstilling til bystyret i saken før påske.
– Vi forstår at tiden er knapp, men kommunen, fylkeskommunen og forslagsstillerne bør likevel gå i en løsningsorientert dialog. Hvordan kan man være så bestemt om den økonomiske risikoen knyttet til et betonglokk uten å ville vurdere det grundigere? Lokket over Fritz G. Riebers vei ved Skjoldneset ser ut til å bli bygget innenfor gitte tids- og budsjettrammer, sier Marit Warncke.

MED OG UTEN LOKK: Fagetaten i Bergen kommune ønsker en løsning som vist på illustrasjonen til venstre, med bybane i dagens E39-trasé og ny motorvei gjennom Nortura-tomten. I forslaget fra Eidsvåg Senter AS (til h.) er motorveien lagt under et betonglokk. Ill: Eidsvåg Senter AS