Mads Arild Eidem overtar etter Cecilie Sælen som leder av Ressursgruppe Energi.
Mads Arild Eidem overtar etter Cecilie Sælen som leder av Ressursgruppe Energi.

Lederskifte i energigruppen

26.03.2021

Mads Arild Eidem blir ny leder i Bergen Næringsråd sin Ressursgruppe Energi etter Cecilie Sælen. Eidem er seksjonsleder og plassjef for DNV GL i Bergen og har vært medlem i ressursgruppen siden 2019. Nå overtar han ledervervet.

- Energinæringen står ovenfor fantastiske muligheter innen den grønne omstillingen de neste årene. Kompetansen som finnes i eksisterende verdikjeder og innen ny teknologi som havvind, hydrogen, karbonfangst- og lagring er avgjørende for å skape vekst i industrien. Bergen Næringsråd har en viktig stemme i dette arbeidet, sier Eidem.
I Bergensregionen er energisektoren den desidert største målt i omsetning og arbeidsplasser. Energigruppen skal representere hele sektoren med leverandører, produsenter og operatører.

- Vi er svært fornøyde med at Mads tar på seg dette vervet. DNV GL har forgreininger i flere deler av energisektoren, både innen petroleum og fornybar noe som gir Mads stor og bred oversikt, sier adm. direktør Marit Warncke i Bergen Næringsråd.

Takker for seg
Cecilie Sælen ledet Ressursgruppe Olje- og Gass i to år før gruppen slo seg sammen med Ressursgruppe Fornybar i 2019, og hun tok lederansvaret videre i den nye ressursgruppen Energi. Fokuset i 2020 har vært å løfte frem potensialet for industriutvikling innen havvind, hydrogen og karbonfangst og -lagring, og ressursgruppen leverte seks næringspolitiske innspill til regjeringen.
- Det har vært en fantastisk flott gruppe å lede med så mange kompetente og engasjerte medlemmer. Gruppen har sammen løftet frem nødvendige rammevilkår som må på plass for å lykkes med ny viktig industri- og teknologiutvikling i vår region, sier Sælen som vil fortsette som medlem i Energigruppen.

Bergen Næringsråd takker Sælen for innsatsen som leder gjennom mange år. 
- Cecilie har vært en fantastisk pådriver for at gruppen har samlet seg om felles energipolitiske saker på tvers av mange ulike interesser. Sakene som gruppen har jobbet for har gitt synlige resultater og hevet de politiske ambisjonene for næringen, sier Marit Warncke.


Dette er medlemmene i Ressursgruppe Energi:

Mads Arild Eidem – ressursgruppeleder
Site Manager, DNV GL, Bergen

Cecilie Sælen
Partner, Idevekst Energi

Lars Henrik Hosøy
Manager Business Development, Aibel Bergen

Mona Riis
Manager Operation & Maintenance, Equinor

Benedicte Staalesen Nilsen
Leder samfunnskontakt, BKK

Owe Hagesæther
Daglig leder, GCE Ocean Technology

Linda Litlekalsøy Aase
SVP, Brownfield Modifications & HUC, Aker Solutions

Kristin Guldbrandsen Frøysa
Energidirektør, Universitetet i Bergen

Geir Bjørkeli
CEO, Corvus Energy

Gunn Vik
Regional Director Shipyards China/Korea/Singapore, Norwegian Energy Partners (NORWEP)

Arne Aarvik
Markedssjef, Coast Center Base

Nils-Ottar Antonsen
Leder Institutt for marin- og maskinfag, Høgskolen på Vestlandet

Ingrid Hitland
Adm. direktør, BiR Avfallsenergi AS

Aina Margrethe Berg
Konserndirektør Energi, NORCE

Herlaug Louise Fyhn
Kundeansvarlig Fornybar, DNB

Lars-Henrik Paarup Michelsen
Daglig leder, Norsk Klimastiftelse

Are Opstad Sæbø
Green Hydrogen Project manager, Greenstat

Arne Thorsen Kolle
Kommersiell sjef, Technology Centre Mongstad (TCM)