Kultur og kreativ næring skaper milliardinntekter for Bergen.
Kultur og kreativ næring skaper milliardinntekter for Bergen.

Kultur og kreativ næring er milliardindustri

12.03.2021

En ny rapport utarbeidet av Bergen Næringsråd viser at kulturlivet skaper milliardinntekter for Bergen. Nå vil bransjen at det skal bli enklere å arrangere og skape liv når samfunnet åpner opp.

Før koronasituasjonen veltet innover det ganske land, rullet det store summer mellom kultursektoren og andre bransjer. Den nye rapporten estimerer at kultursektoren i Bergen skapte ringvirkninger til omtrent 2,6 milliarder kroner i 2019. Totalen i gamle Hordaland, er på 3,1 milliarder kroner.

En lignende rapport ble laget i 2013, da var den samlede verdiskapingen på 2,3 milliarder kroner. – Mange synes kanskje det går mye penger til kultur, men dette kan sees på som en god investering når tallet på 3,1 milliarder dominerer, sier Ole Reinert Berg-Olsen, medie- og kommunikasjonsansvarlig i Bergen Næringsråd.

Berg-Olsen mener at når alt skal våkne til live igjen, må alle være med: 
– Det gjelder publikum, aktører og kommunen, og man må kunne stelle i stand arrangementer uten at man må gå gjennom lange prosesser, og at prosjekter havarerer i en papirmølle. Bergen må bli en «ja»-by for kultur og kreativ næring.

- En storkonsert på Koengen eller i Grieghallen, en forestilling på Den Nationale Scene eller en minifestival på Dragefjellet. Det er det vi savner, å være mange samlet og nyte kulturlivet, var Øyunn Viken i Kultur Vest, Linda Børnes i Stas og Ivar Vogt fra USF Verftet skjønt enige om under BN Live-sendingen om rapporten fredag 12. mars.


Dette er hovedfunnene i rapporten

Hensikten med den nye rapporten, er å få en oversikt over den totale økonomiske- og samfunnsmessige betydningen av kultursektoren i Bergen og Hordaland, som nå er en del av Vestland. Rapporten er laget sammen med Kultur Vest, og ble presentert av Elida Sofie Gurandsrud og Jens Christian Brunstad.

 • Kultursektoren i Hordaland er økonomisk konsentrert med et fåtallaktører som står for store deler av omsetningen og sysselsettingen i sektoren.

  Kultursektoren er også geografisk sentralisert da Bergen har nesten 70 prosent av alle foretakene i kultursektoren i Hordaland. De ti største foretakene målt i driftsinntekter og de ti største foretakene målt i antall ansatte er alle i Bergen.

 • Koronapandemien har hatt en stor påvirkning på kultursektoren i 2020. I spørreundersøkelsen oppga 87 prosent av respondentene at deres omsetning ble påvirket negativt som en direkte konsekvens av korona.

 • Kulturtilreisende til Hordaland legger igjen 460 millioner kroner, av de utgjør kulturtilreisende til Bergen den største del av dette beløpet med 361 millioner kroner.

 • Kulturtilreisende til Hordaland bruker 110 millioner kroner på overnatting. Hvis vi tar et gjennomsnitt av 1000 kroner natten per hotellrom så tilsvarer det ca. 110 315 overnattingsdøgn i Hordaland.

 • Kultursektoren i Hordaland skaper etter våre beregninger ringvirkninger til omtrent 3.1 milliarder kroner i 2019. Kultursektoren i Hordaland spiller derfor en sentral rolle for mange andrebedrifters omsetning.

 • Ringvirkningene tilsvarer omkring 1.2 prosent av den totale verdiskapningen totale verdiskapningen som skjedde i Hordaland i2019.

 • Bergen kommune er rangert som nummer 10 på Telemarksforsknings kulturindeks, som innebærer at kommunen har et godt kulturtilbud.

 • 81 prosent av respondentene på vår spørreundersøkelse rangerte kulturtilbudet som syv eller bedre på en skala fra en til ti. Det synesrimelig å anta ut ifra vår spørreundersøkelse at kulturtilbudet i Bergen er godt, selv om kommunen ikke er på førsteplass på Telemarksforsknings kulturindeks.

 • Kultur kan ha en påvirkning på samfunnet utover det økonomiske, for eksempel på tilflytting og utdanning. Flere norske kommuner forsøker å bruke kultur som et middel for å tiltrekke seg tilflyttere.

 • Årsakssammenhengen mellom for eksempel kultur og tilflytting er derimot vanskelig å bevise.


Kilde: Kunst- og kultursektorens økonomiske og samfunnsmessige betydning i Bergen og Hordaland / Bergen Næringsråd

Rapporten finner du her

For spørsmål om rapporten, kontakt:

Ole Reinert Berg-Olsen
Ole Reinert Berg-Olsen
Kultur, media og kommunikasjon

chat_bubble_outline +47 995 65 996