Fylkesordfører Jon Askeland, Baste Tveito (Nordhordland Næringslag), Helge Andre Njåstad (FrP), Atle Kvamme (Bergen Næringsråd) og Øyvind Halleraker (Hordfast) diskuterte regjeringens forslag til NTP under BN Live i dag..
Fylkesordfører Jon Askeland, Baste Tveito (Nordhordland Næringslag), Helge Andre Njåstad (FrP), Atle Kvamme (Bergen Næringsråd) og Øyvind Halleraker (Hordfast) diskuterte regjeringens forslag til NTP under BN Live i dag..

God uttelling i NTP

19.03.2021

Nasjonal Transportplan innfrir 4 av 5 av regionens viktige samferdselsprosjekt. - Dette er svært gode nyheter som vi gleder oss stort over. Samtidig skal vi nå jobbe knallhardt for at også Ringvei Øst kommer med i den endelige stortingsbehandlingen før sommeren, sier næringspolitisk sjef i Bergen Næringsråd, Atle Kvamme.

Det var flagg, kake og jubel i møtelokalene til Bergen Næringsråd da Nasjonal Transportplan (NTP) ble lagt fram i dag. I dag kunne vi glede oss over at følgende prosjekter fra vår prioriterte liste var med i første seksårsperiode del av NTP, som garanterer for oppstart:

 • K5 med vei og bane Arna-Voss

  Dette er en viktig del av hovedpulsåren øst-vest for både vei og bane, samtidig som det sikrer utbygging på en utdatert vei og et svært rasfarlig område. Utbyggingen vil halvere reisetiden med tog Bergen-Voss og få reisetiden med bil ned i 50 min.

 • E39 Hordfast

  Satsingen på fergefri kyststamvei blir videreført med at Hordfast igangsettes, samtidig som Rogfast er under bygging og Os-Bergen åpner i 2022. Det medfører at det tilrettelegges for en sammenhengende bo- og arbeidsregion mellom Bergen og Stavanger med mer en halvering av dagens reisetid.

 • Bybanen til Åsane

  Bergen kommune og Vestland fylke har vært klare på at Bybanen må til alle bydeler. Dagens NTP medfører 50% dekning fra staten for Bybanen mot Åsane. Det medfører et komplett bybanesystem som gir økt frekvens og økt nytte for folk flest. Det er viktig for hele regionen at dette nå kommer på plass, så blir det opp til fylket og kommunen at de snarest mulig blir enige om traseen bør gå over Bryggen for å gi størst mulig byutviklingseffekt.

  Erna Solberg sier til BT i dag at hun står ved sitt tidligere løfte om 66 prosent statlig andel hvis bergensområdet og staten blir enige om en avtale som inneholder bybane til Åsane

 • Etterslepsmidler til fylkesveier

  I regjeringens NTP er det lagt inn 16 MRD til etterslep på fylkesveier og 6,5 MRD til tunnelutbedring på fylkesveiene. Bare i Vestland er etterslepet på nærmere 12 MRD, men satsingen fra staten er første skritt på veien. Derfor er midlene avgjørende for flere svært dårlige veier i fylket vårt.


Ringvei Øst er ute
NTP inneholder ikke penger til igangsetting av ringvei Øst, som omfatter å legge E39 utenom Bergen sentrum med tunnel Fjøsanger-Arna, strekningen Arna-Vågsbotn og Nordhordlandstunnelen Vågsbotn-Hordvikneset.

Prosjektet har tre hovedformål:
- Avlaste Bergen Sentrum med å fjerne inntil 30% av trafikken over Danmarksplass, noe som blir spesielt viktig når Svegatjønn-Rådal og Hordfast er ferdig
- Være tilførselsvei til ny E16 Bergen-Voss
- Fjerne det daglige trafikkinfarktet fra Nordhordlandsbroen til Vågsbotn med nærmere 25.000 biler daglig.

Bergen Næringsråd mener:
Vi er svært glade for at 4 av våre 5 hovedprosjekt ligger inne. Samtidig er det flott at det kommer midler til Stad skipstunnel og til Røldalstunnelene på E 134.
Vi kommer nå til å jobbe målrettet for å sikre at alle prosjektene i vår region fortsatt ligger inne i NTP når stortingsbehandlingen avsluttes i juni. Spesielt vil det bli jobbet for å få ringvei Øst inn i NTP, og da på hele strekningen Fjøsanger-Nordhordlandsbroen. Vi har tro på at dette prosjektet er mulig å få på plass, sier næringspolitisk sjef Atle Kvamme i Bergen Næringsråd.

Se alle prosjektene i Vestland som har fått midler