Bergensregionen må prioriteres

19.03.2021

Næringslivet i Bergen er bekymret for å stå igjen på perrongen om ikke kraftforsyningen i regionen forbedres drastisk. Ingen av de tolv kandidatene i Vestland nådde opp i kampen om den planlagte batterifabrikken fordi man ikke kunne garantere tilgang på kraft.

Bekymringen kommer fra Bergen Næringsråds Ressursgruppe Energi i et dialogmøte med statssekretær Tony Christian Tiller. Gruppen, som består av en bred konstellasjon av energiaktører, ber myndighetene bygge ut ny og oppgradere eksisterende kraftinfrastruktur så raskt som mulig for å dekke behov i regionen innen elektrifisering, klimamål og næringsutvikling.

- Det skjer utrolig mye positivt i vår region innen grønn energiomstilling. Men dagens kraftsituasjon er krevende og vi mener det må utvikles en helhetlig elektrifiseringsplan hvor hele energibehovet ses i sammenheng, sier Mads Arild Eidem, leder av Ressursgruppe Energi og stedsleder for DNV GL i Bergen.
Bakgrunnen for møtet med Olje- og energidepartementet er den såkalte energimeldingen som skal legges frem for Stortinget i mai. Ressursgruppen presenterte en rekke innspill knyttet til energibransjen i regionen. Les alle innspillene her

Denne uken fikk alle kandidatene i Bergensregionen til den planlagte batterifabrikken til Equinor, Hydro og Panasonic beskjed om at de ikke nådde opp i kampen om fabrikken med 2000 arbeidsplasser fordi de ikke kunne garantere rik tilgang på fornybar kraft.
- Dette er nok et eksempel på at mangel på strøm i vår region får alvorlige konsekvenser for fremtidens industribygging. Det er ikke mangel på kraft, men mangel på forsyningssikkerhet. Da må Bergensregionen prioriteres høyere, sa næringspolitisk rådgiver i Bergen Næringsråd i møtet med departementet.
Ressursgruppen la også fram innspill til behovet for gode rammebetingelser for fornybar energiproduksjon, behovet for kortere behandlingstid for utbygging av nye kraftlinjer, samt nasjonale mål for satsning på havvind.

Vestlandet er også landets mest eksportintensive region og gruppen la derfor frem behovet for tydeligere satsning på eksport av energiteknologi. Bergen Næringsråd foreslår også at det etableres avtaler med spesifikke sektorer, bransjer eller verdikjeder der næringen og myndighetene sammen forplikter seg til mål og virkemidler.

DIALOGMØTE: Ressursgruppe Energi hadde dialogmøte med statssekretær Tony Christian Tiller om elektrifisering, klimamål og næringsutvikling på Vestlandet.