Marit Warncke (Bergen Næringsråd) med vinnerne Marianne Hole og Anja Marøy Sandstad fra Aktivt Pusterom og Lisbet K. Nærø (Fana Sparebank)
Marit Warncke (Bergen Næringsråd) med vinnerne Marianne Hole og Anja Marøy Sandstad fra Aktivt Pusterom og Lisbet K. Nærø (Fana Sparebank)

Aktivt Pusterom tildelt Folkets pris for bærekraft

11.03.2021

Aktivt Pusterom er en ideell organisasjon som arbeider for å bidra til bedret helse og livskvalitet blant samfunnets sårbare, med særlig fokus på fosterbarn og barn med tiltak i barnevernet. Vinneren av Folkets pris for FNs bærekraftsmål bidrar til et inkluderende samfunn, mindre ulikhet innen helse og til å skape bånd mellom generasjoner.

Prisen er opprettet for å løfte frem og anerkjenne det fantastiske, frivillige engasjementet som finner sted i byen vår. Fire finalister ble utvalgt av juryen, deretter er det folket selv som har stemt opp årets vinner. I år, som i fjor, var det statsminister Erna Solberg som kunne avsløre vinneren. Se den digitale utdelingen her

Aktivt Pusterom bidrar til et inkluderende samfunn, mindre ulikhet innen helse og bidrar til å skape bånd mellom generasjoner. Organisasjonen strekker seg langt for å ivareta andre mennesker og er en inspirasjon til samfunnet. De jobber aktivt med flere av bærekraftsmålene og organiserer aktiviteter for mennesker i alle aldre. Til tross for Korona-pandemien har de i det siste året klart å gjennomføre flere aktiviteter og arrangert blant annet musikk og trim på sykehjem, leirsamling blant barn og unge og flere andre aktiviteter.

- Dette var utrolig, utrolig kjekt. Dette betyr mye! Vi er veldig takknemlige og stolte over å ha mottatt denne prisen, og det er til stor inspirasjon for vårt arbeid videre med å fremme ressurser hos utsatte målgrupper i lokalsamfunnet, sa Marianne Hole og Anja Marøy Sandstad da de fikk prisen.

- Vi gratulerer Aktivt Pusterom og ønsker dem lykke til videre med sine prosjekter og aktiviteter fremover, avsluttet statsministeren.

Om prisvinneren

Aktivt Pusterom er en ideell organisasjon som arbeider for å bidra til bedret helse og livskvalitet blant samfunnets sårbare, med særlig fokus på fosterbarn og barn med tiltak i barnevernet. Felles for dem alle er at de fleste opplever utenforskap og ensomhet, psykiske utfordringer/sykdommer og nedsatt livskvalitet. Aktivt Pusterom som organisasjon har fokus på den enkeltes ressurser og er opptatt av at alle skal oppleve mestring og en meningsfull hverdag, uavhengig av bakgrunn og sosioøkonomisk bakgrunn.

Aktiv Pusterom arrangerer flere aktiviteter for mennesker i alle aldre, blant annet:

 • Helge- og ferietilbud for fosterbarn og barn med tiltak i barnevernet.

 • Fritidstilbud med ulike aktiviteter sammen med jevnaldrende.

 • “Gæmlis”-prosjektet, som er et aktivitetstilbud for personer på sykehjem og eldre hjemmeboende.

 

Formålet med prisen er å sette fokus på de frivillige organisasjonene og foreninger som brenner for bærekraftsmålene, og gjør «det lille ekstra» for de rundt seg og samfunnet vi lever i. Vinneren mottar 100 000,- kr fra Fana Sparebank til sitt arbeid. 

Lokalt, frivillig engasjement er blant de viktigste bærebjelkene i samfunnet vårt. Å inkludere skaper varme, å bli sett skaper inspirasjon. Ivaretakelse kan føre til mestring og samhold kan løfte frem de svake.

Kriterier for nominasjon:

 • Være en frivillig organisasjon eller forening

 • Ha tilhørighet til Bergens regionen

 • Vise til aktivt arbeid tilknyttet ett eller flere bærekraftsmål

 • Være en inspirasjon for andre organisasjoner/foreninger

 • Kan måtte stille i en avstemming på sosiale medier

 

Juryen har bestått av:

 • Nils Magne Fjereide (juryleder), Styreleder, Fana Sparebank

 • Bjørn Haugland, Adm. direktør, Skift

 • Marit Warncke, Adm. direktør, Bergen Næringsråd

 • Sveinung Jørgensen, Førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole

 • Lars Jacob Tynes Pedersen, Førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole

 • Lisbet K. Nærø, Adm. direktør, Fana Sparebank

 • Maria Selsås Fjogstad, student, leder i NHHS Green

 

Tidligere vinnere av Folkets pris for FNs bærekraftsmål

2019: Bergens Røde Kors Ungdom