Næringsministeren diskuterte eksport og korona med Vestlandsalliansen

24.02.2021

Næringsminister Iselin Nybø kalte inn til møte med Vestlandsalliansen som består av næringsforeningene i Bergen, Stord, Haugesund og Stavanger. Tema var regjeringens eksport- og koronatiltak.

Den negative eksportutviklingen generelt for norsk næringsliv er bekymringsfullt. Koronasituasjonen og oljeprisfallet har forverret situasjonen og Vestlandet, som den desidert største eksportregionen, rammes ekstra hardt.

Næringsministeren orienterte alliansen om arbeidet som gjøres for å hjelpe eksportbedriftene. Viktige områder det jobbes med er handelsavtaler, forenkling av virkemiddelapparatet, sammenslåing av GIEK og Eksportkreditt Norge og etablering av eksportenheten Business Norway.

Les Bergen Næringsråd sine innspill til regjeringens eksporthandlingsplan her.

Næringsforeningene la også frem utfordringer med permitteringsregler og innreiserestriksjoner for store industriplasser på Vestlandet. Korte varsler fra myndighetene gir svært store utfordringer for mange bedrifter.