Byråd Thor Håkon Bakke stilte til debatt i Bergen Næringsråds studio med Marit Warncke (Bergen Næringsråd) og Anders Nyland (Visit Bergen).
Byråd Thor Håkon Bakke stilte til debatt i Bergen Næringsråds studio med Marit Warncke (Bergen Næringsråd) og Anders Nyland (Visit Bergen).

Næringslivet negativ til stenging

26.02.2021

Tre av fire virksomheter som driver publikumsrettet næring i sentrum er helt uenige i at Bryggen bør stenges for personbiltrafikk i seks uker i sommer. Det viser en fersk undersøkelse gjennomført av Bergen Næringsråd, Visit Bergen og Bergen Sentrum AS.

Bred enighet blant næringslivet om å ikke stenge Bryggen
Undersøkelsen viser at hele 6 av 10 bedrifter i Bergen er helt uenige i at Bryggen bør stenges ned for personbiler. Av de virksomhetene som opererer med publikumsrettet næring i sentrum er det hele 3 av 4 som sier at Bryggen ikke bør stenges ned for personbiler. Bare 1 av 10 av sentrumsvirksomhetene er helt enige.

Stort besøksfall forrige sommer
Mye av bekymringen knyttet til nedstenging av Bryggen for personbiler er de svært dårlige erfaringene fra fjoråret. Hele 8 av 10 virksomheter i sentrum opplevde en besøksnedgang, og 6 av 10 opplevde lavere inntekter. Koronasituasjonen har påvirket situasjonen, men likevel mener 7 av 10 bedrifter at en stenging av Bryggen vil i svært liten grad føre til at flere kommer til sentrum for handel og opplevelser.
Flere medlemmer påpeker at en nedstenging av Bryggen midt i en pandemi vil forverre en allerede vanskelig situasjon for næringslivet i sentrum; 

«Stenging av Bryggen er krevende for de som driver hotell eller handel på den siden av Vågen. En næring som allerede har blitt rammet hardt av pandemien trenger ikke tiltak som gjør det vanskeligere å komme til lokasjonen» (anonym kommentar fra undersøkelsen).

Befolkningen er mer positive til stenging
Mens det er bred enighet blant næringslivet om at en stenging av Bryggen for personbiler vil gi negative ringvirkninger, er 6 av 10 i befolkningen mer positive, viser en undersøkelse gjennomført av Respons Analyse for Bergen Næringsråd, Visit Bergen og Bergen Sentrum AS. Likevel er det knyttet størst skepsis til stenging av Bryggen blant de som bruker sentrum ofte enn de som besøker sentrum sjeldnere. Befolkningen er også i større grad delt om bilfri Bryggen vil føre til mer eller mindre handel. 3 av 10 mener handelen vil øke, mens 2 av 10 tror at handelen vil bli mindre.

Møttes til direkte debatt
I fredagens BN Live sending, var bestillingen fra næringslivet enstemmig; man må vente med å gjennomføre dette pilotprosjektet til neste år når koronapandemien har stabilisert seg. - Vi er helt enige med byrådet om de langsiktige tiltakene, men dette er skadelidende for et næringsliv som er helt bunnskrapt. Vi kan ikke gjøre ting som øker belastingen på handelsnæringen og publikumsrettede næringer. Vi må se en utsettelse av dette prosjektet til situasjonen har stabilisert seg, mener administrerende direktør i Bergen Næringsråd, Marit Warncke.

- Hvorfor vil byrådet tråkke mer på den næringen som ligger lengst nede? Alt vi ber om er at man venter til koronaen er over før man setter i gang slike prosjekt, uttalte Anders Nyland, reiselivsdirektør i Visit Bergen.

Lise Redfern som eier sølvvareverkstedet Arven på Bryggen mener at denne stengingen kommer på verst mulig tidspunkt og savner en kommune som hjelper næringslivet. 
- I fjor fikk vi ekstremt negativ effekt av alle tiltak på flere grunnlag, men også at veien over Bryggen og Torget var stengt. Vi opplever en gjentagelse i år, og det oppleves vondt og leit, og stikker kjepper i hjulene på hjul som så vidt går rundt. Det trenger vi ikke. Vi trenger en kommune og byråd som heier på oss og hjelper oss.

Byråd Thor Haakon Bakke har forståelse for utfordringene som næringslivet står oppe i, men mener at prosjektet er svært viktig for de langsiktige målene om å gjøre sentrum mer attraktivt:
- Mitt budskap er at dette prosjektet og denne sommeren er ganske viktig for arbeidet med å skape en by som er god for klima, miljø, bra for kollektiv, sykkel og gange. Denne typen pilotering er viktig for å gjøre en positiv endring på sikt. Min inngang til dette utover våren er å bidra etter beste evne slik at det blir et best mulig prosjekt som hensyntar flest mulig hensyn, også næringslivet sitt.

Du kan lese sammendrag av undersøkelsene her

Kort om undersøkelsene:
• Undersøkelsesperiode: 23.02-25.02
• 360 respondenter fra Bergen Næringsråd, Visit Bergen og Bergen Sentrum AS i en digital spørreundersøkelse
• 500 telefonintervju i Bergensregionen gjennomført av Respons Analyse AS