illustrasjon: Statens vegvesen
illustrasjon: Statens vegvesen

Bergensregionen trenger K5

16.02.2021

Bergensregionen ønsker og trenger utbygging av ny vei og jernbane mellom Bergen og Voss (K5). Det er hovedkonklusjonen i en rapport som Respons Analyse har utarbeidet for næringslivet i regionen.

På bestilling fra næringsaktører og koordinert av Bergen Næringsråd har Respons Analyse gjennomført en undersøkelse blant næringsliv og befolkning i Bergensregionen om behovet for utbygging av ny vei og jernbane mellom Bergen og Voss. Kartleggingen viser en bred enighet mellom næringsliv og befolkning: Det må bygges ny vei og jernbane mellom Bergen og Voss snarest mulig!

9 av 10 konkluderer: Stort behov for ny vei og bane
Både i næringslivsundersøkelsen og i befolkningsundersøkelser svarer 9 av 10 at det er et stort behov for ny vei og bane. Det pekes på at transporttiden og godsleveringen langs dagens trase er svært uforutsigbar. Gerdt Meyer, daglig leder i Greencarrier AS og styreleder i NHO Logistikk og Transport Vest påpeker; - Dagens standard på vei og bane er usikker og for dårlig. Dette gir uforutsigbare rammebetingelse til næringslivet, og medfører forsinkete godsleveranser, driftsavbrudd, kvalitetssvikt/avvik, sviktende omdømme og store skjulte kostnader etc.

BA.no: Næringslivet med unison bønn om ny vei (abo)

Sikkerhet som hovedutfordring
Både befolkningen og næringslivet løfter frem sikkerhet som den største utfordringen på strekningen. 8 av 10 sier at de er bekymret for egen eller andres sikkerhet, og 99% av dem igjen vurderer sikkerheten som svært eller ganske dårlig. Ordfører i Voss herad, Hans-Erik Ringkjøb påpeker viktigheten av sikkerheten og han er glad for at denne kartleggingen viser så tydelig den bekymringen både næringslivet og befolkning har rundt sikkerhet på strekningen;
- At 44% av befolkningen unngår å reise strekningen Bergen – Voss dersom de kan unngå det, viser hvor alvorlig utsatt denne strekningen er.

Et viktig prosjekt for hele Bergensregionen
Byrådsleder i Bergen kommune, Roger Valhammer, uttaler at ved siden av bybaneutbyggingen er K5-prosjektet Bergen-Voss det viktigste samferdselsprosjektet for Bergen kommune. Det bidrar også til å knytte Bergen til resten av landet. Konsernsjef i Sparebanken Vest, Jan Erik Kjerpeseth er enig, og uttaler at «det er absurd at vi i 2021 står uten effektiv infrastruktur mellom Norges to største byer. Det har vi ikke råd til».
Administrerende direktør i Bergen Næringsråd, Marit Warncke tilføyer;
- E16 Bergen-Voss og Bergensbanen er hovedveien for bergensere og for næringstransport mellom Bergen og Oslo. For næringslivet er forutsigbarhet og fremkommelighet avgjørende for å ha konkurranselike vilkår med resten av Norge.

Mange gode krefter var samlet under Bergen Næringsråds presentasjon av kartleggingen. 
Blant de var, øverst fra venstre: Atle Kvamme og Marit Warncke (Bergen Næringsråd), Liv Røssland (NAF), Silja Ekeland Bjørkly (Gruppeleder Høyre fylkestinget), Roger Harkestad (Tide), Jon Askeland (Fylkesordfører Vestland), Hilde Magnusson (Forum Nye Bergensbanen), Jan Erik Kjerpeseth (Sparebanken Vest), Roger Valhammer (Byrådsleder Bergen kommune).


Opprettelse av pådriverselskap

Som neste steg er det startet opp et kontaktutvalg for K5 Arna-Voss som skal jobbe aktivt med å få prosjektet inn på prioriteringslisten i nasjonal transportplan (NTP).
- K5-prosjektet er svært viktig for næringslivet i regionen og for utviklingen av hele Vestlandet. Derfor er det nå over 20 bedrifter som har bekreftet at de ønsker å delta i etableringen av et pådriverselskap som skal sikre at prosjektet blir realisert og følge det helt i mål. Og vi ønsker flere med i prosjektet for å vise den styrke vi sammen kan skape. Her er det bare å ta kontakt, sier næringspolitisk sjef Atle Kvamme i Bergen Næringsråd.

Du kan lese hele kartleggingen fra Respons Analyse her

Kort om undersøkelsen:
• Intervjuperiode: 02.02.2021 – 08.02.2021
• 433 bedrifter har gjennomført en spørreundersøkelse via mail
• 600 telefonintervju i Bergensregionen
• Gjennomført av Respons Analyse

Atle  Kvamme
Atle Kvamme
Kommunikasjonsdirektør

chat_bubble_outline +47 995 16 511