ÅRHUNDRETS MULIGHET I BERGEN: Tre team har arbeidet med visjonene for Dokken. Dette er et bidrag fra Asplan Viak/Mad Arkitekter/Probiz og Casagrande laboratory.
ÅRHUNDRETS MULIGHET I BERGEN: Tre team har arbeidet med visjonene for Dokken. Dette er et bidrag fra Asplan Viak/Mad Arkitekter/Probiz og Casagrande laboratory.

Ber om mer dristighet på Dokken

05.02.2021

Bergen Næringsråd ber om enda mer dristighet når Dokken skal transformeres fra godshavn til en ny bydel. Den gamle jernbanetunnelen under Nygårdshøyden bør åpnes for sykler og elsparkehjul.

Overordnet strategi for endring av Dokken fra godshavn til fremtidsrettet bydel har vært lagt ut til høring. Siden Havnerådet i desember 2018 fattet sitt vedtak om å flytte godshavnen til Ågotnes, og bystyret vedtok oppstart av plan- og programarbeidet i juni 2019, har prosessen holdt et høyt tempo og inkludert mange aktører, både private og offentlige.
– En slik prosess vekker tillit og legger et grunnlag for at flere kan samles om felles mål og visjoner, sier Marit Warncke i Bergen Næringsråd.
– Bergen Næringsråd deler fullt ut målene om en bærekraftig, mangfoldig og livskraftig bydel. Men vi skulle gjerne sett noen enda dristigere fremtidsbilder av «Dokken for Bergen og alle i verden», der grensene virkelig skyves for våre forestillinger av en sirkulær nullutslippsbydel 20 til 30 år frem i tid.

Se Bergen Næringsråds livesending fredag 5. februar om utbyggingen

I sin høringsuttalelse peker Bergen Næringsråd også på at man må finne gode svar på hva Dokken kan være for Bergen og for regionen. Dokken må ikke trekke vitale funksjoner ut fra Bergens tradisjonelle sentrum, men snarere supplere og forsterke disse.

Utbyggingspotensialet på Dokken kan være inntil 3000 boliger og 7000 arbeidsplasser, fordel på mer enn en halv million kvadratmeter. Det indikerer 20.000 reiser inn og ut av området hver dag.
– Selv om Dokken ligger i sentrum av Bergen, har området dårlig kollektivdekning og svake koblinger til resten av sentrum. Vi mener det er svært viktig at et overordnet transportsystem er avklart tidligst mulig, sier Jorunn Nerheim, leder i Ressursgruppe Byutvikling i Bergen Næringsråd.
– Vi foreslår konkret at det vurderes å endre bruken av tunnelen under Nygårdsparken – fra Media City Bergen til Dokken – fra jernbane til sykkel og elsparkehjul. Her bør det også utredes påkoblinger fra sentrum og Marineholmen. Dette vil gi svært kort reisetid mellom Dokken og store deler av sentrum, noe som ikke minst vil få stor betydning for flere tusen som skal ha sitt arbeidssted på Dokken.

Dokken må sikres en høy utnyttelse, i samsvar med Bergens ambisjoner om fortetting.
Bergen Næringsråd ser det som svært viktig at Dokken ikke blir en sammenhengende bygg- og anleggsplass i mange år.

Bergen kommune er både aktør og plan- og bygningsmyndighet på Dokken.
– En vellykket prosess forutsetter at Bergen kommune profesjonaliseres som eier. Dokken bør brukes som en arena for å forbedre mange av de prosessene bransjen opplever som friksjonsfylt andre steder, sier Jorunn Nerheim.

Det bør etableres et eget utviklingsselskap som skal stå for transformasjonen av Dokken, mener Bergen Næringsråd. Det bør være et aksjeselskap. Bergen kommune bør eie morselskapet, mens datterselskaper, der private selskaper inviteres inn, blir eiere av enkelteiendommer. Utviklingsselskapet må sikres en økonomi som gjør det mulig å opprettholde fremdrift og ambisjoner over tid. Selskapets inntekter må derfor i størst mulig grad brukes til utviklingen av området og ikke til andre kommunale oppgaver.

Espen  Børhaug
Espen Børhaug
Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline + 47 918 45 600
Jorunn  Nerheim
Jorunn Nerheim
Ressursgruppeleder

chat_bubble_outline +47 922 51 701