Foto/ill.: Eivind Senneset, UiB
Foto/ill.: Eivind Senneset, UiB

160 hav-millioner til UiB

10.02.2021

Universitetet i Bergen har fått full uttelling på en EU-søknad om midler til økt marin kompetanse. Det betyr 160 millioner kroner og nær 40 stillinger fordelt over fem år.

I dag ble det kjent at Universitetet i Bergen (UiB) tilføres 40 millioner kroner fra EUs SEAS-program (Shaping European Research Leaders for Marine Sustainability). Universitetet og en rekke partnere bidrar på sin side med 120 millioner kroner. Her finner vi også sterke regionale aktører som BKK, GCE Ocean Technology, Lerøy Seafood, Lingalaks, Mowi og NCE Maritime Cleantech.

Det skal rekrutteres nærmere 40 treårige postdoktorstillinger. Disse skal knyttes opp mot ulike fagmiljøer ved UiB og partnerne innenfor næringsliv, forvaltning og forskningsinstitusjoner i inn- og utland.

– Prosjektet er et stort bidrag til de forpliktelsene UiB har tatt på seg i vårt arbeid med bærekraftsmålene. På vegne av FN forvalter vi allerede universitetssamarbeidet for bærekraftsmål nummer 14 – Livet i havet. Vi er nå i posisjon til å ta viktige steg framover, sier UiBs marine dekan Nils Gunnar Kvamstø som har ledet teamet som arbeidet fram prosjektsøknaden. Han mener tildelingen har stor betydning for Vestlandet som en havregion i omstillingen til bærekraftige løsninger.

Søknaden ble sendt i september i fjor, og Bergen Næringsråd er blant aktørene som aktivt har støttet opp om denne. Les mer om saken her

EU-MIDLER: – Samarbeidet om marine problemstillinger vil bety mye for mange miljøer. Jeg mener vi i større grad kommer til å ta del i EUs virkemiddelapparat, sier Nils Gunnar Kvamstø, marin dekan ved UiB. Foto: UiB