Studentene er bekymret for fremtiden

22.01.2021

En fersk undersøkelse viser at de fleste studenter føler seg ensomme og har utfordringer med motivasjonen som følge av pandemien. 45% av respondentene svarer også at de er bekymret for fremtiden, og at de opplever et større press på økonomien.

BN Live 29. januar: Slik opplever studentene hverdagen 

Undersøkelsen er utført av Ressursgruppe Student i Bergen Næringsråd, og fokuserer på studenter i Bergen. Flesteparten av respondentene studerer ved de fire store utdanningsinstitusjonene; Universitetet i Bergen, Norges Handelshøyskole, Høgskolen på Vestlandet og Handelshøyskolen BI.

Studenthverdagen
Koronapandemien har påvirket studenthverdagen på mange måter, deriblant kontakten studentene har med forelesere. 60,8% opplever at de har fått mindre veiledning og kontakt med forelesere, mens over 80% sier at de har fått mindre kontakt med andre studenter. Disse tallene viser at studentene opplever en mangel på faglig og sosial interaksjon.

Ensomhet og problemer med motivasjon
Tallene for ensomhet blant studentene har også vært urovekkende. Undersøkelsen viser at de som svarte at de i stor grad kjente seg ensomme, også svarte at pandemien har medført at de i stor grad har problemer med motivasjonen. Over 70% av respondentene meddeler at de har kjent på det å være ensom, mens 87% svarer at de har problemer med motivasjonen.

Nye arenaer for bedriftskontakt
- Nå som bedriftspresentasjoner, karrieredager osv. er avlyst eller heldigitale er det enda viktigere for bedriftene å være synlige på andre arenaer. Jeg tror at i denne perioden er det viktig å møte studentene der de selv er. La oss ta kontakt via sosiale medier, svar på mailhenvendelser som kommer, og ikke minst er det viktig å gi alle tilbakemeldinger etter en ansettelsesprosess, sier Hanne Pedersen, leder for Ressursgruppe Student.

Studentøkonomi
Da smittevernstiltakene ble strammet inn i begynnelsen av året var det studentene som nok en gang trakk det korteste strået. Det er en gruppe som allerede har en stram økonomi og mange må ta deltidsjobber for å få det hele til å gå rundt. De av respondentene som allerede var i jobb svarte 1/3 at de opplevde en endring i jobb situasjonen på grunn av pandemien.
- 25% er permittert
- 11% sagt opp
- 45,2% sier at de jobber mindre

Studentfremtiden
Over 45% av de som svarte på undersøkelsen, svarte at de i stor grad bekymrer seg for fremtiden. 66,7% meddeler at de i stor eller svært stor grad har vanskeligheter med å konsentrere seg. Det har vært mye usikkerhet rundt undervisning under pandemien og arbeidsmulighetene framover.

- Det er viktig at utdanningsinstitusjonene er ute i god tid med både informasjon og tilrettelegging. Sånn det er nå sitter mange studenter både i hybler og barndomshjem og er usikker på om det plutselig blir oppmøte på skolen eller ikke. Til sammenligning var NTNU tidlig i høst ute med at også neste semester blir heldigitalt, uavhengig av smittesituasjon. En sånn forutsigbarhet er absolutt en fordel, selv om vi alle håper at vi kan møtes fysisk, avslutter Hanne Pedersen.


For spørsmål om undersøkelsen, kontakt:

Cannot implicitly convert type 'Umbraco.Core.Dynamics.DynamicNull' to 'Umbraco.Core.Models.IPublishedContent'. An explicit conversion exists (are you missing a cast?)