Sandra er vår nye studentpraktikant!

25.01.2021

Denne våren er det Sandra Melody Larsen som skal ha praksis hos oss i Bergen Næringsråd.

Bergen Næringsråd er en av mange bedrifter og organisasjoner som hvert semester tar inn studentpraktikanter fra Sammenlignende Politikk ved UiB. Dette er en ordning vi siden 2008 har hatt svært gode erfaringer med, og som vi oppfordrer alle våre medlemsbedrifter til å benytte seg av. Studenter som søker seg til denne ordningen er ofte engasjerte, svært dyktige og med stor lære- og arbeidslyst.

Denne våren er det altså Sandra Melody Larsen som skal bidra og lære hos Bergen Næringsråd.
Hun vil få delta på møter internt og eksternt i organisasjonen, jobbe med en prosjektoppgave knyttet til ressursgruppe Finans, lage videoreportasjer, bistå under digitale sendinger og markedsføring av medlemskap og digitale tilbud.  

- Jeg gleder meg til å kunne få anvende kunnskapen jeg så langt har tilegnet meg som Sampol-student, og til å observere og delta i de prosessene som vi så nøye studerer og diskuterer daglig. Praksisplassen i næringsrådet gir meg en læringsmulighet og et erfaringsgrunnlag som ingen pensumbøker vil kunne klare å skildre. Videre vil praksisperioden i Bergen Næringsråd gi meg et unikt innblikk i næringspolitikk ettersom det er regionens største arena, med kontaktpunkter inn mot politikk, akademia og forvaltning. Dette skjæringspunktet som næringsrådet arbeider med, gjør at jeg får innblikk i offentlige og private prosesser, samt medlemsdialog og nettverksbygging.

- Fra tidligere har jeg kompetanse fra media der jeg har spesialisert meg innenfor grafisk design i form av produksjon av markedsføringsmateriale og gleder meg til å bidra med dette i Bergen Næringsråd. Som student har jeg vært engasjert i studentmedia igjennom mitt verv som video- og fotojournalist i studentavisen Studvest, forteller Sandra. 

Vi ser frem til å ha Sandra med på laget!