Anri Håvard Hebib er ansatt som næringspolitisk rådgiver i Bergen Næringsråd.
Anri Håvard Hebib er ansatt som næringspolitisk rådgiver i Bergen Næringsråd.

Klar til innsats for landets viktigste region

07.01.2021

Anri Håvard Hebib er ansatt som næringspolitisk rådgiver i Bergen Næringsråd. - Jeg ser frem til å jobbe med både næringsliv, politikere, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og innbyggere i landets viktigste og beste region, sier Anri. 

Gjennom denne ansettelsen styrker Bergen Næringsråd sin strategiske og analytiske kompetanse. Anri blir en del av det næringspolitiske teamet i Bergen Næringsråd som skal jobbe for å kartlegge og fremme medlemmenes interesser inn mot politiske beslutningstagere. Han vil ha ansvar for ressursgruppene Digitalisering og Finans, næringspolitiske analyser og kartlegginger og bidra i strategiske prosesser. 

- Vi gleder oss over å ha fått Anri med på laget. Ekstra gledelig når dyktige vestlendinger velger å komme hjem, sier adm. direktør Marit Warncke. - Både ansettelsen av Anri og av Astrid Hårstad før jul er med å styrke det næringspolitiske arbeidet vårt, og spesielt inn mot ny grønn og bærekraftig vekst.

Anri har tidligere hatt flere politiske verv på Vestlandet. Han var med å starte og lede Sunnhordland Unge Høgre, vært en av landets yngste ordførerkandidater og opposisjonsleder i Bømlo kommune. Anri kommer fra stillingen som seniorkonsulent i konsulentselskapet Varde Hartmark, hvor han har bistått store norske private og offentlige virksomheter med strategi-, organisasjons- og lederutvikling siden 2019. Dermed vil han kunne utnytte erfaringen fra næringslivet og politikken til å styrke samarbeidet mellom næringsliv, politikk og forskning i regionen.

- Jeg er glad for å ha blitt en del av en så viktig og inspirerende organisasjon som jobber daglig med å utvikle regionen til å bli en attraktiv og offensiv region i en verden som er preget av større usikkerhet enn noen gang, sier Hebib. 

Anri er utdannet med master i ledelse fra University of Sydney i Australia hvor han har fordypet seg innen strategi, digitalisering og innovasjon. Han har også en bachelor i økonomi fra HVL.