Endring preget koronaåret 2020

19.01.2021

Makrobildet for 2020 beskrives som et spesielt år preget av en global pandemi som har gitt endringer i markeder vi ikke funne ha forutsett. - I 2021 forventer ekspertene en stabilisering av en rekke markeder og ny vekst med mer grønne investeringer, sier Hogne Tyssøy, forvalter i HolbergFondene.

Første direktesending i Bergen Næringsråd i 2021 omhandlet de finansielle utsiktene for året vi har fremfor oss. Sendingen ble gjennomført i samarbeid med DNB. 

2020 oppsummert
- Året har vært et meget spesielt og uforutsigbart år i alle deler av samfunnet. Hogne Tyssøy trekker frem at «endring» er stikkordet for koronaåret 2020, der Norges sensitivitet til endringer i det globale markedet har vært særlig sentralt. Her kan du se Hogne Tyssøys presentasjon.

Svein Aage Aanes, leder for renteforvaltningen i DNB Assest Management mener 2020 har vært et spesielt negativt år for realøkonomien, og at det vil ta en god stund før den stabiliserer seg. Likevel har aksjemarkedene stått sterkt, og slått flere rekorder. Grønne selskaper og netthandel opplevde størst vekst. Videre var det oljeservice og flyselskaper som har hatt størst nedgang og minket markant i verdi.

Utsikter for 2021
2021 forventes å bli et positivt år der markedet i større grad vil stabilisere seg ettersom vi får større kontroll over pandemien. Svein Aage Aanes trekker særlig en konklusjon rundt de makroøkonomiske endringene: nemlig at det er bakgrunn for å tro at vi er forbi bunnen i rentene, og at vi kan være på vei inn i et lav-rente regime. Aanes forventer også at sentralbankene rundt om i verden vil ha en passiv rolle de neste årene der de holder rentene nede, men at Norges sentralbank vil heve rentene tidligere enn andre sentralbanker.

Videre trekker Svein Aage Aanes frem at de to første kvartalene forventes å være svakere enn de to siste kvartalene, samt at produksjonsgapet i Norge som åpnet seg i 2020, vil forventes å lukke seg mot slutten av 2021. Aanes mener at det likevel vil ta tid før realøkonomien vil klare å rette seg opp igjen. Aksjemarked antas ifølge Hogne Tyssøy å fortsette å øke slik vi har sett den siste tiden. Begge trekker frem også de økonomiske bedringene vi kan forvente oss som følge av det kommende president- og regjeringsskiftet i USA.
Her kan du se Svein Aage Aanes sin presentasjon.

Geir Flaa til topps
Svein Rune Jordheim fra DNB presenterte resultatene fra tippekonkurransen 2020. En konkurranse som skiller seg fra de tidligere årene ettersom ingen hadde forutsett en global pandemi med så store konsekvenser. Resultatene er i stor grad preget av den uforutsette krisen som har ført til nullrente, høy arbeidsledighet og en svekket oljepris.

Geir Flaa (Handelsbanken) kom seirende ut der han traff på nedbør, Trump, kronekurs og oljepris. På andreplass finner vi Tom P. Kronstad (HolbergFondene) som beskrives som helhetlig god og best på å predikere Brann sin plassering. Tredjeplassen gikk til Veronica Lundstadsveen (DNB) som var spesielt sterk på Trump, vestlandsselskaper og kronekursen.

Her kan du delta i tippekonkurransen for 2021