SAVN: Bedriftene har blitt mer digitale, men mangelen på fysiske møter med kunder oppleves som vanskelig, svarer mange i en fersk undersøkelse fra Bergen Næringsråd og BI Bergen.
SAVN: Bedriftene har blitt mer digitale, men mangelen på fysiske møter med kunder oppleves som vanskelig, svarer mange i en fersk undersøkelse fra Bergen Næringsråd og BI Bergen.

Næringslivet har fått et digitalt dytt

02.12.2020

2020 har vært alt annet enn godt for veldig mange bedrifter. Men noe positivt har koronaen ført med seg: Pandemien har satt i gang en omstilling, og bedriftene har blitt mer digitaliserte.
 
Det kommer fram i en kartlegging som Bergen Næringsråds ressursgruppe Digitalisering har gjennomført i samarbeid med BI Bergen.

Nye sider ved seg selv
Da koronaen traff næringslivet for alvor i midten av mars, ble mange bedrifter tvunget til å tenke nytt. I tillegg var det mange som satte i gang et digitalt løft av både infrastruktur og kompetanse som det ellers ville ha tatt flere måneder å planlegge og gjennomføre. Undersøkelsen viser at medlemsbedriftene i Bergen Næringsråd har oppdaget nye sider ved seg selv og blitt tvunget til mer innovasjon.

Savner fysiske kundemøter
Med økt bruk av hjemmekontor har mange opplevd at arbeidshverdagen er blitt mer stillesittende. Digitale møter på hjemmekontoret fungerer godt, men samtidig er kvaliteten på kundekontakten blitt verre. Mangelen på fysiske møter med kunder oppleves som vanskelig, svarer et flertall av bedriftene.

Større slitasje
Undersøkelsen er gjennomført før Bergen kommune innførte de strenge restriksjonene i begynnelsen av november.

- Det er grunn til å tro at slitasjen på det å sitte på hjemmekontor har blitt større de siste ukene, sier BI-professor Erik Wilberg. - Det er naturlig at de psykososiale problemene vil øke blant flere av de ansatte. Det å være bedriftsleder i disse dager er ingen enkel jobb. Det er vanskelig å følge opp de ansatte på en god måte gjennom digitale kanaler, og ledere kan føle seg usikre på hvor stor arbeidslysten og innsatsen egentlig er blant de ansatte, sier Wilberg.