Svake resultater, og krisepakke som ikke treffer

23.11.2020

En undersøkelse utført for medlemmene i næringsforeningene i Vestland fylke viser at mer enn 50% i næringslivet forventer svakere resultat i 2020 enn året før, og utviklingen er verre enn forventet. - Nedgangen skyldes mangel på kunder og manglende oppdrag. Noe av det mest kritiske er likevel at den siste krisepakken fra myndighetene kun treffer 17% av bedriftene i Vestland, sier næringspolitisk leder i Bergen Næringsråd, Atle Kvamme.

- Virkningene av koronapandemien blir mer og mer merkbar for næringslivet. Kun 1 av 4 bedrifter har en utvikling i 2020 i samsvar med det som var forventet ved inngangen til året. Det er særlig reiseliv, deler av marin næring og leverandørindustrien som har en betydelig verre utvikling enn forventet, mens varehandelen har en bedre utvikling enn i 2019, forteller Kvamme.

Tallene det vises til baserer seg på den siste næringspolitiske undersøkelsen som Bergen Næringsråd har utført for medlemmene i næringsforeningene i Vestland fylke. Undersøkelsen er utført i midten av november 2020 og hadde 615 respondenter, fordelt på halvparten som medlem i Bergen Næringsråd og halvparten i resten av fylket. 2/3 av respondentene representerer den mest vanlige norske bedriften med opptil 50 ansatte.

1 av 2 bedrifter opplever at kundene uteblir eller at oppdragsmengden er redusert, og at det gir svakere resultat enn forventet. 60% av bedriftene oppgir at dette også vil medføre reduserte investeringer fremover. Som en følge av dette er også nyansettelser i de fleste tilfeller satt på vent.

18% av medlemmene oppgir at pandemien allerede har medført kritiske konsekvenser for dem, og en like stor andel tror at deres bedrift vil få færre ansatte i 2021. 65% har sendt medarbeiderne sine på hjemmekontor.

Det er 9 % av bedriftene som har måtte si opp medarbeidere i denne perioden, og like mange som har måtte stenge bedriften midlertidig eller permanent.

Nærmere 60% tror at det blir utfordrende i mange måneder fremover, og om pandemien fortsetter i ytterligere 6 måneder vil dette få kritiske konsekvenser for 4 av 10 bedrifter. De mest kritiske bransjer for umiddelbare virkninger er i hotell/reiseliv og i leverandørindustrien.
Samtidig tror 9 av 10 at egen bedrift vil overleve.

Faren for permitteringer fremover er betydelig størst i hotell, restaurant og reiseliv, men også faretruende i olje/energi, leverandørindustrien og i maritim sektor. Og hele 2 av 3 bedrifter innen hotell og reiseliv ser for seg at det blir oppsigelser fremover.

- Alle bransjer, med unntak av offentlig virksomhet, forventer betydelig svikt i oppdragsmengden fremover. Spesielt utsatt er hotell og reiseliv der 8 av 10 forventer betydelig reduksjon i oppdrag. I leverandørindustrien er det 7 av 10 som venter dette, og 4 av 10 i petroleum og i maritim bransje. Men også bygg- og anleggsbransjen er betydelig bekymret om pandemien blir langvarig, påpeker Atle Kvamme.


Regjeringen har nå lagt ut en ny pakke på 17,7 mrd kroner, som etter forhandlinger i Stortinget er blitt til 22,2 mrd kroner. Pakken er viktig for dem det gjelder, men pakken treffer ikke hovedmengden av næringslivet i Vestland. Kun 15% kan bruke pakken. Som dem det gjelder er det avgjørende at pakken nå blir på minst 70% og at den har en varighet på minst 6 mnd.
Det ser også ut som det er liten kunnskap om ordningen ute i bedriftene og hvilken effekt den kan ha for dem.


Julehandelen er allerede i gang, og 52% av de spurte i undersøkelsen oppgir at de kommer til å handle mer julegaver på nett i år enn tidligere år.

- Dette er svært negativt nytt for butikkhandelen. Vi vil instendig oppfordre alle til å kjøpe julegavene lokalt i år. Hvis vi handler på nett på utenlandske nettsider, har vi kanskje ikke butikker i sentrum til våren. Det er viktigere enn noen gang å handle lokalt, for å opprettholde et levende sentrum. Vil du ikke oppsøke sentrum har de aller fleste butikkene tilbud om gratis hjemlevering. Ble julebordet avlyst, er det en svært god ide å kjøpe et gavekort på en restaurant til dine ansatte, avslutter en engasjert næringspolitisk leder i Bergen Næringsråd, Atle Kvamme.

Atle  Kvamme
Atle Kvamme
Kommunikasjonsdirektør

chat_bubble_outline +47 995 16 511