Styreleders tale til jubilanten

17.11.2020

Se styreleder Aslak Sverdrups tale til 175 års jubileet Bergen Næringsråd 17. november 2020

"Kjære medlemmer! Kjære venner av Bergen Næringsråd!
Kjære alle sammen! 
Gratulerer med dagen!
På akkurat denne datoen for 175 år siden ble Bergens Haandtverkerforening stiftet, og siden de regnes som våre forfedre, vårt opphav, så feirer vi i dag.

Hovedformålet med stiftelsen 17. november 1845 var at en del av håndtverksmesterne «ved anskaffelse av gavnlige bøker, tegninger og aviser at give medlemmerne adgang til nyttige kunnskapers erhvervelse». Kunnskapers erhvervelse! Det lyder kjent, også i 2020.

Bergen har alltid hatt et fremoverlent og sterkt næringsliv, med et tilhørende viktig organisasjonsliv. Og selv om Bergens Haantverkerforening er opphavet og grunnen til at stiftelsesdagen er i dag, så er en viktig del av historien at Bergen Næringsråd er en sammenslåing av Bergens Haandtverk og industriforening, Bergen Handelsforening og Bergens Handelskammer. Viktigheten av disse organisasjonene kan ikke understrekes nok. For før velferdssamfunnet i Norge var oppfunnet, og før vi hadde gode demokratiske prosesser i vårt tillitsbaserte land, så fungerte de som sterke bidragsytere til å minimere sosial ulikhet og var sentrale for utdanning av datidens arbeidstakere.

Opp i gjennom årene har vår stolte forening engasjert seg i en rekke saker i vår vakre by, og vi har vært en sentral bidragsyter til det faktum at vår region er den viktigste verdiskapningsregionen i landet. Kombinasjonen av ledende kunnskap, internasjonale ambisjoner og endringskultur over tid har gjort at vi alltid har ligget i front, og vi er der ennå.

Vår røst har vært tydelig og kraftfull, og når vi skuer i speilet, så har vi ofte truffet planken. Men ikke alltid selvsagt. Evnen til å endre mening når man blir opplyst er viktig. Winston Churchill sa:
«Når man har presisert sitt standpunkt, så behøver man ikke slå leir på toppen av det».
Vi ville ha fortsatt parkering på Festplassen. Det fikk vi ikke, og nå er vi veldig glade for at vi har en festplass. Vi var imot Bybanen, det er vi ikke nå. Og vi har utviklet oss mye. Fra å være en forening styrt av menn og med bare menn, til å motta Bergen kommunes likestillingspris og ha en årskonferanse og årsfest i 2019 med ca 50/50 kvinner og menn.

Næringslivet har også bidratt sterkt til utviklingen i byen og regionen. Næringslivet og Bergen Næringsråd «står bak» en rekke bygg, inkludert Grieghallen, Den Nasjonale Scene og Permanenten. Vi har vært drivkraften bak Bergensscenariene der over 1000 personer var involvert for økt samarbeid i regionen. Vi har jobbet hardt for etablering av Vil Vite, Media City og flere av klyngene, der blant annet den første klyngen (Subsea) oppstod som ide i vår energigruppe, og senere har flere av de andre klyngene hatt utgangspunkt i våre ressursgrupper. Vårt klimaforum skapte klimaengasjement i regionen og ut av dette spant Klimastiftelsen. Og vi har også jobbet frem karrieresenteret, som senere både har resultert i Trainee Vest og Bergen Opportunity.

Bergen Næringsråd utgjør i dag i overkant av 3000 medlemmer. Medlemmer fra små gründerbedrifter til de aller største i Norge med mange tusen ansatte. Vi jobber hardt hver eneste dag for at alle medlemmene og deres samarbeidspartnere skal lykkes. I min tale til dere på årskonferansen i fjor så sa jeg at «Det går bedre i næringslivet enn på mange år, og det er gledelig at de fleste nå kan vise til et år med positive tall og med økende optimisme for 2020».

Sånn ble det ikke. For de aller fleste ble det ikke sånn i det hele tatt. Bare det at vi feirer på nett akkurat nå er et resultat av den pågående Covid-19 pandemien. 2020 har vært og er for de fleste preget av usikkerhet og kampen for å overleve. En vaskeekte krise, som håndteres på alle plan, i hele verden.

Norge har en rekke fordeler i en slik krise. Vi har tillit i samfunnet. Vi har vaksineprogrammer og et godt helsevesen for alle. Vi har ledende kunnskap. Og vi har penger på bok. Selv om det er mørkt for mange, så er jeg helt sikker på at vi som nasjon kommer oss godt ut av dette. Bergen Næringsråd har siden mars jobbet hver dag for å sikre at vi kommer oss godt igjennom krisen. Gjennom dialog med myndigheter lokalt og sentralt, gjennom møteplasser på nett og fysisk når mulig. Vi jobber med en ny strategi, som skal sikre at vi tar kloke og modige beslutninger nå, slik at vi står sterkere når en ny normal er tilbake. På Kinesisk består ordet krise av to tegn. Det ene står for fare, og det andre står for muligheter. For vår region er mulighetene enorme.

En fersk undersøkelse gjort av Menon, sier at mulighetene ligger foran oss, og at de er mange. Spekteret fra grønn industri til utvikling av våre havnæringer er stort, og vi er perfekt posisjonert. Men vi må gjøre som før. Vi må kontinuerlig endre oss og vi må sikre tilstrekkelig moment.

Min venn, og samarbeidspartner i Bergen Opportunity, 22 år gamle Umid Razm fra Afghanistan, siterer ofte Machiavelli. Han sier:
«En mann er nesten aldri i stand til å tilpasse seg. Selv om forholdene endrer seg, holder han fast ved egne prinsipper og arbeider utrettelig mot sin egen undergang.»

Så hva skal vi leve av fremover og hvordan skal vi ta gode valg og endre oss på riktig områder?

Vi vet at verden må omstille seg for å møte fremtiden på en bærekraftig måte. Her har vi har et ansvar for at alle fremtidige generasjoner får de samme muligheter som oss.

Vi skal utvikle ny teknologi basert på den ledende kompetansen vi har og vise verden at det går an. Jeg er overbevist om at eksport av denne teknologien gir oss mange nye forretningsmuligheter. Vi skal jobbe videre med havvind. Vi skal innovere og gripe muligheten på CCUS – karbonfangst med lagring og bruk. Vi skal starte med produksjon av hydrogen, og vi skal videreutvikle et bærekraftig reiseliv. Vi skal ta en ledende rolle i elektrifisering av hurtigbåter og luftfart. Og vi skal bli Norges første sirkulære by. Og vi skal videreutvikle havbruket for å sikre bærekraftig bruk av havet. Jeg kunne fortsatt på mulighetsrommet, det er nesten uendelig. For å klare å omsette mulighetene til næring, så må vi samarbeide.

Enda bedre! Vi er av en optimal størrelse i denne vakre byen og også i regionen for å samarbeide godt. Og vi trenger forpliktende samarbeid i en rekke saker. Våre ressursgrupper er gode eksempler på arenaer der samarbeid finner sted. Arbeidet med Havbyen Bergen i regi av kommunen et annet. Jeg synes dette samarbeidet oss imellom har vært godt i år. Det er demokratisk krevende når nasjonen er mitt i krisehåndtering, og jeg vil gjerne ytre et ønske. Beslutninger knyttet til Covid-19 tiltak bør ha en bredere demokratisk forankring. Så kjære politikere: Bruk oss i Næringslivet mer til sparring her. Forankre mer hos oss. Det vil alle tjene på. Vi er et team, der alle er gjensidig avhengig av hverandre. Det er viktig, for de fleste beslutningene som tas nå, har enorm konsekvens for oss i næringslivet. Vi forstår rollene, men ønsker å være tettere på.

Jeg skal gå inn for landing. Og når jeg gjør det, så må jeg få bruke anledningen til å takke.

Først vil jeg takke de mer enn 200 bidragsyterne som deltar i ressursgrupper, i ulike arbeidsgrupper og -utvalg, og i styrene våre. Vi vet alle at deltakerne i alle disse teamene har en travel hverdag. Samtidig klarer dere å prioritere fellesskapet for å løfte vår region. Det er vi alle takknemlige for!

Jeg ønsker også å takke alle medarbeiderne i administrasjonen. På vegne av styret, og av medlemmene, så må jeg si at jeg er imponert over dere. Dere står på hver dag, i et helt spesielt år!

Da vil jeg takke pent for oppmerksomheten. Og igjen si. Gratulerer med dagen alle sammen!"