Støtter bedrifter med å overholde menneskerettigheter

06.11.2020

Krav fra investorer, forbrukere og myndigheter øker i takt med at den globale bærekraftagendaen skal nås. Nå styrker Bergen Næringsråd sitt bærekraftsarbeid og lanserer et nytt menneskerettighetsinitiativ sammen med Raftostiftelsen.

I november 2019 ble det lagt frem et forslag til lov om norske virksomheters åpenhet om leverandørkjeder, kunnskapsplikt og aktsomhetsvurderinger. Det tar utgangspunkt i at regjeringen forventer at alle norske selskaper opptrer ansvarlig og kjenner til og etterlever FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP).

Samtidig som lovforslaget nå er inne til behandling hos regjeringen, så er det varslet fra EU at de vil komme med et forslag til strengere lov på aktsomhetsvurderinger i løpet av 2021.

I tillegg til dette iverksettes EU sin taksonomi, et klassifiseringssystem som bestemmer hva som kan defineres som bærekraftig aktivitet for investeringsformål i alle EU-land, inkludert Norge.

Ny samarbeidsplattform i Bergen
Bergen Næringsråd og Raftostiftelsen går sammen i et prosjekt der formålet er å støtte næringslivet til å etterleve sitt menneskerettighetsansvar, både her hjemme og ute i leverandørkjedene. Initiativet er kalt «Future-proof».

- Plattformen fokuserer på kompetansebygging, samt kunnskaps- og erfaringsdeling for å styrke næringslivets kapasitet til å svare på kravene som stilles og utfordringene som oppstår i komplekse leverandørkjeder, sier Jostein Kobbeltvedt, daglig leder i Raftostiftelsen.

Initiativet til plattformen oppstod i Bergen Næringsråd sin ressursgruppe Internasjonal der det ble nedsatt en arbeidsgruppe med kompetanse fra Equinor, DNB, Grieg Star, DOF, Bergen kommune og Raftostiftelsen. Interessen for prosjektet har blitt møtt med stor interesse fra næringslivet, tross vanskelige tider grunnet koronapandemien.

- Det å opptre som en ansvarlig bedrift er på én side en selvfølge, på den andre siden en stor utfordring. Særlig er det utfordrende å vite hvilket ansvar man har for virksomheten til forretningsforbindelser og aktører i leverandørkjeden, sier Kobbeltvedt.

Tilbudet i plattformen vil blant annet tilby:

• Kurs for styre og ledelse.
• Tredelt seminarserie ”Kom i gang med UNGP” med tilbud om veiledning av menneskerettighetsekspert mellom samlingene.
• Digital næringsliv- og menneskerettighetslunsj hver måned med fokus på et ekspertpanels besvarelse av forhåndsinnsendte spørsmål fra bedrifter.
• Kurs for finansnæringen.
• Rådgivning til bedrifter.


Neste steg i bærekraftsarbeidet
Hele verden har forpliktet seg til å nå FNs 17 bærekraftsmål innen 2030. Over 90 prosent av målene er linket til internasjonale menneskerettigheter og arbeidslivsstandarder. Marit Warncke tror «Future-proof» blir viktig for næringslivet fremover.

- Kravene fra investorer, forbrukere og myndigheter øker i takt med at den globale bærekraftagendaen skal nås. Dette kan vi kun nå om vi samarbeider. Vi trenger aktivt samarbeid på tvers av bedrifter, sektorer, politikk og frivillige organisasjoner, sier Marit Warncke, administrerende direktør i Bergen Næringsråd.

«Future-proof» får egen nettside i løpet av vinteren med informasjon om aktiviteter og verktøy til bedrifter. I mellomtiden kan man følge med på arrangementskalenderen til Bergen Næringsråd.


Raftostiftelsen og Jostein Hole Kobbeltvedt ble under Årsmiddagen i 2016 hipset av Bergen Næringsråd for sitt arbeid for menneskerettigheter og bærekraft. Nå samarbeider de om prosjektet Future Proof.
Foto: Eivind Senneset.

 

Spørsmål og henvendelser om prosjektet og arrangementene kan rettes til:

Nicholas Nord Drange
Prosjektkoordinator næringsliv og menneskerettigheter, Raftostiftelsen
nicholas.drange@rafto.no

Johannes Magnus
Næringspolitisk rådgiver, Bergen Næringsråd
johannes@bergen-chamber.no