"VIKTIG FOR OSS": Styreleder i Proptech Innovation, Harald Schjelderup
"VIKTIG FOR OSS": Styreleder i Proptech Innovation, Harald Schjelderup

Proptech Innovation tatt opp i klyngeprogrammet

20.11.2020

Eiendomsteknologiklyngen Proptech Innovation er tatt opp i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. – Svært gledelig, sier styreleder Harald Schjelderup.

- Tildelingen av klyngestatus betyr både anerkjennelse for det arbeidet som er gjort, samtidig som det åpner nye dører for oss og gir mer penger til klyngedriften. Vi er klar til å gi full gass videre, sier Schjelderup.

Samhandlingsarena
Proptech Innovation skal bidra til økt innovasjon og verdiskaping innenfor bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen, hovedsakelig gjennom å adressere noen av bransjens største utfordringer: et stort klimaavtrykk, en lav produktivitetsvekst og et vesentlig digitalt etterslep.

- Dette er utfordringer hver enkelt bedrift ikke løser alene - vi må samarbeide. Derfor har vi utviklet samhandlingsarena for innovasjon og utvikling av nye produkter og tjenester med noen av bransjens viktigste utfordringer i fokus. Dette gjør klyngesatsingen veldig viktig for oss, sier Schjelderup som også er konsernsjef i boligbyggelaget BOB.

Stor verdi
Klyngen har på to år vokst til 83 medlemsvirksomheter. Dette er aktører innenfor bygg-, anlegg- og eiendom, det er teknologi- og leverandørbedrifter, det er undervisnings- og forskningsinstitusjoner og det er andre aktører som er instrumentelle i utviklingen av klyngen – for eksempel investorer.

- Samspillet mellom disse gjør det mulig å skape nye løsninger innenfor for eksempel energieffektivisering, anvendelse av kunstig intelligens for bedre beslutninger i utbyggingsfasen og utvikling av teknologi for utslippsfrie byggeplasser. Det gir økt verdi for alle involverte aktører. Eiendomsaktørene utvikler sine prosjekter eller bygg på en mer effektiv og bærekraftig måte med ny teknologi, mens teknologileverandørene får utviklet sin teknologi til å bli enda bedre og løse nye oppgaver – slik at de kan vokse i nye markeder, forteller Schjelderup.

Forskning og utvikling
Klyngen viktigste satsingsområder er «Datadrevet Innovasjon» samt «Sirkulærøkonomi og nullutslipp». Her samhandler bedriftene også tett med akademia.

- Vi ser et veldig spennende potensiale i å samarbeide med bedriftene i klyngen om forskning og utvikling innenfor disse områdene, og vi har kommet godt i gang med prosjekter som kan få stor betydning i fremtiden, sier konserndirektør for teknologi i Norce, Kristin Flornes.

Tilskudd
Tildelingen av klyngestatus gir et årlig tilskudd på inntil to millioner kroner per år i tre år med mulighet for å søke seg opp til neste nivå som gir inntil seks millioner kroner i ytterligere fem år.

Klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters drives av Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og SIVA.

 

KONTAKT:

Harald Schjelderup, styreleder Proptech Innovation og konsernsjef i BOB. Mobil: 909 45 029

Kristin Flornes, konserndirektør teknologi, Norce. Mobil: 957 85 363

Stig Fr. Opsvik, klyngeleder Proptech Innovation. Mobil: 917 15 470