Kravet om fastmonterte seter gir ikke mening

16.11.2020

I hvert fall frem til 23. november er det meste av kulturlivet i Bergen stengt ned grunnet stor lokal smitte av Covid-19. Så lenge regjeringen fastholder sitt krav om at et arrangementslokale må ha fastmonterte seter for å få lov til å slippe inn 200 publikummere vil store deler av kulturlivet forbli nedstengt selv om smittesituasjonen skulle bedre seg.

Ivar Chelsom Vogt, daglig leder Kulturhuset USF og leder av Ressursgruppe Kultur i Bergen Næringsråd

Kulturlivet mener at begrepet fastmonterte seter er missvisende og ikke smittevernfaglig fundert. Regjeringen burde heller sette et krav om faste, anviste plasser slik både Bergen og Oslo kommune definerte det før nedstengningen. Dette vil sammen med avstandskrav være tilstrekkelig for å minimere sirkulasjon av publikum under et arrangement.

Det er nemlig sirkulasjon av publikum som i følge myndighetene er å anse som en smitterisiko. Helsedirektoratet slår fast at det er påvist lite smitte på typisk profesjonelle, kommersielle arrangementer. Vi vil frem til Helsedirektoratet kan fremvise forskning som sier noe annet begrunne dette i at de profesjonelle arrangørene har evnet å overholde smittevernreglene og ikke om setene er permanent fastmontert.

Kravet om fastmonterte seter er ikke bare dårlig medisinsk og smittevernfaglig fundert, men det vil også virke konkurransevridende for arrangører og kulturlokaler. Det vil i realiteten stenge ned allerede hardt pressede aktører mens de som tilfeldigvis har boltet seter i gulvet kan gjennomføre planlagte arrangement.


Se også

Når regjeringens fagorgan ikke kan faget 

Regjeringens stollek er meningsløs 

Ivar Chelsom  Vogt
Ivar Chelsom Vogt
Ressursgruppeleder