Jon Askeland (t.v), Atle Kvamme, Heidi Wolden og Jannike Hilland i samtale under Zerokonferansens SkiftHub i Bergen.
Jon Askeland (t.v), Atle Kvamme, Heidi Wolden og Jannike Hilland i samtale under Zerokonferansens SkiftHub i Bergen.

Koronakrisen kan styrke den grønne konkurransekraften

12.11.2020

- Handlingens tiår startet med tre kriser; oljekrise, koronakrise og klimakrise. Hvordan skal vi styrke norsk konkurransekraft fremover? Og utvikle grønne arbeidsplasser og eksportnæringer? Vi er nødt til å raske på med det grønne skiftet, og skape konkurransefortrinnet for næringslivet på Vestlandet, mener adm. direktør i Bergen Næringsråd Marit Warncke. 

Warncke åpnet SkiftHub Bergen sesjon to med å si at nå som verden står midt i en pandemi som rammer næringsliv og enkeltmennesker hardt må vi benytte tiden vi er inne i til å raske på med det grønne skiftet. Og nettopp her på Vestlandet har vi en del muligheter til å bidra til det grønne skiftet. Bergen Næringsråd er glad for å vise fram noen av de spennende bedriftene som fremmer det grønne skiftet; offshore havvind, grønn skipsfart, karbonfangst- og lagring.

Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør i Skift, viste til at omstilling er krevende, men også fylt av muligheter. Det er Norges historie, Med en koronakrise og klimakrise skal vi være med å skrive de nye kapitlene om omstillingen av Norge. Vestlandet er i første rekke det utstillingsvinduet. Vi skal snakke om hva grønn konkurransekraft er, hva det betyr for bedrifter å bli konkurransedyktige og hva det betyr for nye arbeidsplassene.

Jannicke Hilland, konsernsjef i BKK sa at olje og gassnæringen har vært en fantastisk verdiskaper, og å fylle de skoene krever det flere næringer Energinæringen, maritim sektor og mange andre har store eksportmuligheter. Men vi trenger en eksportstrategi. Det er et tidsvindu nå hvor markedet beveger seg i grønn retning. Det finnes kapital og investeringsvilje, men det må være noen støtteordninger for å komme i gang. Vi har store muligheter, men vi trenger noen djerve politiske mål og få fart på omstillingen.

Jon Askeland, fylkesordfører (Sp) i Vestland Fylkeskommune viste til at Vestland fylkeskommune har nettopp vedtatt at vi skal være nullutslippsfylke i 2030, det er det djerveste klimamålet noe fylke har satt. Sammen med næringsliv, organisasjoner og kommuner så vil folk være med på omstillingen. Nå de stiller krav om nullutslipp på hurtigbåter så skjer det ting i markedet. Nå går det 35 elektriske fylkesveiferger, da har du fått et volum som gjør det interessant for næringslivet og satse tungt. Men den økonomiske risikoen er så stor, at noen nøler på hoppkanten. Djerv politikk må også ha med seg incentiver som gjør at næringslivet tør å satse.

Heidi Wolden, administrerende direktør i Norled sa at alle kriser er mulighet for endring. Når pandemien slo til ble vi tvunget til å ikke reise, og gjennomføre møter digitalt. Vi har lært at det fungerer godt å knytte oss sammen digitalt, både internt og med andre samarbeidspartnere. Det er bra for klimaet, og bra for å oftere kunne være tettere koblet sammen.

Otto Søberg, administrerende direktør i Eksportkreditt var optimistisk på hva vi kan få til hvis myndigheter, næringsliv og forskning og utvikling samhandler på en god måte. Han er imponert over satsingen på hydrogen, men understreket viktigheten av å sørge for at verftene lever videre og underleverandørindustrien henger seg på, slik at vi har noe å eksportere. Bevissthet fra myndighetene på at vi må plassere disse fergene i gode norske solide verksteder slik at utstyrsleverandørene er med.