Gunnar Birkeland, styreleder Norwegian Offshore Wind Cluster (i midten) i debatt med moderator Atle Kvamme i Bergen Næringsråd til høyre, og Knut Vassbotn, Head of business development i Aker Offshore Wind til venstre.
Gunnar Birkeland, styreleder Norwegian Offshore Wind Cluster (i midten) i debatt med moderator Atle Kvamme i Bergen Næringsråd til høyre, og Knut Vassbotn, Head of business development i Aker Offshore Wind til venstre.

Klimaløsninger på Vestlandet

10.11.2020

Bergen Næringsråd og Skift var tirsdag 10. november konferanseHUB til ZEROs klimakonferanse og inviterte til debatt om noen av Vestlandets klimaløsninger innen havvind og hydrogen, som er helt sentralt i den grønne omstillingen.

Havvind
Gunnar Birkeland, styreleder Norwegian Offshore Wind Cluster, understreker at havvind er ikke noe som kommer, men noe som er her. Han gir stor ros til regjeringen som har satset.
Han understreker viktigheten av å få et fullskala hjemmemarked, få ned kostnadene og vise verden at Norge er klar for dette. Norge har et konkurransefortrinn i fjordene våre, så må vi være med industrien og bygge ut infrastrukturen. Nå er det viktig at vi får opp farten hvis vi skal kunne ta opp konkurransen med andre land.

Knut Vassbotn, Head of business development i Aker Offshore Wind viser til at allerede i dag blir investeringene i havvind betydelige, og i 2022 vil de bli på linje med olje og gass i Nordsjøen.
Han sier at selv om noen selskaper vi ha stor sannsynlighet for å lykkes intensjonalt på egen hånd, må vi ha et hjemmemarked hvis vi skal lykkes med å få den samme historien som vi gjorde for olje og gass med ett nettverk av små og store selskaper. Norge må sette opp prosjekter for å lære hjemme for å bli gode, og kunne vinne internasjonale markedsandeler. Det får du ikke til bare ved at industrien konkurrerer ute.

Gunnar Birkeland mener at fornybar krever en bredere samhandling på en helt annen måte enn hva vi har sett i olje og gass. Men det er stor vilje for samarbeid, og Norwegian Offshore Wind Cluster teller nå 200 medlemmer. Samtidig er det et behov for en teknologiutvikling og kostnadsreduksjon. Insentivene som myndighetene kommer med for hjemmemarkedet må ta innover seg kvalitative parametere slik at man kan få med bredden av norsk teknologi.

Hydrogen
Bjørn Sundland, prosjektleder i BKK forklarte at hydrogen er en unik energibærer der man ikke kan elektrifisere, og det er en stor interesse for dette rundt om i verden. Gjennom Green Deal har EU annonsert at de skal brukes 4 700 milliarder frem mot 2050 på å bygge hodrogeninfrastruktur. Det er viktig at vi også her hjemme kommer i gang med for å drive teknologien videre, få ned prisene. Forventingen er at om 10 år vil hydrogen være konkurransedyktig med fossilt drivstoff. Da må vi få ledertrøyen på og utvikle verdikjedene slik at vi får infrastrukturen på plass og kan gjøre hydrogen tilgjengelig for folk langs veiene og langs kysten.

Steinar Eikaas, leder lavkarbonsløsninger i Equinor fortalte at Equinor vil være proaktive og utvikle fremtidens energiløsninger. De er tungt inne på offshore wind. Dagens energisystem består av mye annet enn fornybar elektrisitet, men i fremtiden ser de for seg at hydrogen og CCS vil stå helt sentralt. De vil være med på utviklingen, heller enn å bli tvunget gjennom at markedet responderer. Ved å fange og lage karbon kan vi også lagre ren hydrogen fra naturgass. Når Europa går imot et utslippsfritt energimerkaed er det viktig for oss å kunne levere et energiprodukt som har de egenskapene.

Hege Økland, CEO i NCE Maritime CleanTech fortalte at skipsfarten har ambisiøse målsetninger og vil kutte sine utslipp med 50 prosent innen 2030. Vi har gjort en stor jobb på elektrifisering av fergeflåten og små båtene. Men så er det mer krevende på større skip, da kan hydrogen være løsningen. Produksjonen av hydrogen er i dag et kommersielt produkt, men bruk av hydrogen i skip er noe vi står midt oppe i utviklingen av. Da må sikre et regelverk på en god måte.

Du kan se hele debatten fra SkiftHUB på ZEROs klimakonferanse ved å følge denne linken