Jubileumsboken "Samspill i 175 år" ute nå

23.11.2020

Vår jubileumsbok forteller Bergen Næringsråds historie fra etableringen av Bergens Haandværkerforening 17. november 1845 og frem til i dag. Alt Bergen Næringsråd gjør baserer seg på samspill. Vår rolle er nettopp å samle aktører, drive 16 ressursgrupper, delta i utredninger og å arbeide tett opp mot politiske myndigheter.

En stor del av våre medlemmer har kommet til etter at vår forrige bok, «Bedre frem Bergen», ble lansert for 25 år siden. For at alle skal få samme kjennskap til historien har vi valgt å ta med et sammendrag som bygger på denne.

De siste 25 årene viser en fantastisk utvikling for næringslivet på Vestlandet, kun ispedd noen små og korte nedgangsår. Verdiskapingen har vokst med 150 prosent, der en tredjedel kommer fra havnæringene. Energibransjen står for den største verdiskapingen, men det har også vært stor vekst i finans, sjømat, bygg og anlegg, rådgiving, kunnskap og helse. Den positive utviklingen har medført at rekruttering av kompetent arbeidskraft har vært en av våre største utfordringer.

Vi står nå midt i en krevende pandemi. Samtidig mener vi at Bergensregionen har kompetanse og naturgitte forhold som vil gi konkurransefortrinn også i fremtiden. I en rapport Menon Economics har utarbeidet for Bergen Næringsråd framskriver de en betydelig verdiskapingsvekst i regionens næringer fram til 2035. De peker spesielt på reiseliv, maritim bransje, flytende havvind og sjømat som regionens fremtidige vinnernæringer. Dette forutsetter imidlertid at regionen samtidig leverer på globale trender som grønn omstilling og digitalisering, og blir enda mer attraktiv for kompetente, unge mennesker.

Denne boken dokumenterer at alt ligger til rette for at regionen er beredt til å klare dette.

Boken er skrevet av Harald Queseth, redaktør har vært Jo Gjerstad. Boken er utgitt på Bodoni Forlag.

 

Ønsker du å bestille boken, fyll ut skjemaet under. Boken koster 350,- + frakt.

Bestilling "Samspill i 175 år"