Fra venstre: Markeds- og kommunikasjonssjef i Framo Geir Helgesen, ordfører Marte Mjøs Persen, CEO i Framo Martijn Bergink, juryleder og styreleder i Fana Sparebank Nils Magne Fjereide, adm. direktør i Bergen Næringsråd Marit Warncke og HR-direktør i Framo Anne F. Isachsen
Fra venstre: Markeds- og kommunikasjonssjef i Framo Geir Helgesen, ordfører Marte Mjøs Persen, CEO i Framo Martijn Bergink, juryleder og styreleder i Fana Sparebank Nils Magne Fjereide, adm. direktør i Bergen Næringsråd Marit Warncke og HR-direktør i Framo Anne F. Isachsen

Framo AS tildelt Bærekraftsprisen 2020

17.11.2020

Bergen Næringsråd og Fana Sparebank har tildelt Framo AS Bærekraftsprisen for 2020. - Vi er veldig stolte, og det er en stor ære å motta denne prisen, sa CEO Martijn Bergink under utdelingen. - Framo er en tradisjonell industribedrift som har gått gjennom en stor omstilling og ligger ett skritt foran i det grønne skiftet, sier Marit Warncke, adm. direktør i Bergen Næringsråd.


Dette er juryens begrunnelse for valget av Framo som vinner av Bærekraftsprisen 2020:

"For vinneren av bærekraftsprisen 2020 står FNs bærekraftsmål sentralt i bedriftens strategi og planer. Fokus og mål er godt forankret, og en viser en proaktiv holdning og engasjement.

Siden tidlig 2000-tallet har vinneren fokusert på klimafotavtrykket fra sin produksjon. Som en tradisjonell industribedrift har de gått gjennom en stor omstilling og ligger ett skritt foran når det kommer til å ta del i det grønne skiftet som vi nå står overfor.

Organisasjonen kan vise til omfattende materialgjenvinning, arbeid med grønn energi og prioritering av rent hav gjennom konkrete prosjekter. De har iverksatt prosesser som skal gjøre alle lokasjonene selvforsynt med fornybar energi gjennom solceller og sjøvannsbaserte varmepumper.

Vinneren har vist en særlig og vedvarende evne til å bidra til å skape bærekraftige lokalsamfunn gjennom å prioritere utdanningsløp fra ungdomsskole til mastergrad og kan skilte med en av landets beste lærlingeordninger der en har et særlig fokus på å øke kvinneandelen. Å bidra sterkt til utdanning og likestilling krever mye av næringslivet og således er årets vinner en foregangsbedrift til inspirasjon for andre.

Vinneren er en ansvarsbevisst og tradisjonsrik bedrift som spiller en særlig rolle for sine lokalsamfunn. Å vinne bærekraftsprisen medfører også et ansvar for å opprettholde det sterke fokuset på bærekraftsmålene særlig når en nå går inn i det grønne skiftet. Grå, fossil industri har ingen fremtid, grønne arbeidsplasser med ny teknologi og unik kompetanse har.

Juryen ønsker vinneren lykke til videre med sitt arbeid der prioritering av bærekraftsmålene som del av selskapets overordnede strategi står sentralt og vi gleder oss til å se at vinneren fortsetter som en god rollemodell for det grønne skiftet innen leverandørindustrien."

 


Hva er formålet med prisen?
Formålet med prisen er å øke bevissthet rundt bærekraft og FNs 17 bærekraftsmål. Fana Sparebank og Bergen Næringsråd ønsker å løfte virksomheter og bedrifter som ser de globale utfordringene som en mulighet. Sammen skal vi med dette inspirere flere til å se bærekraft som et konkurransefortrinn - både nå og i fremtiden.

Kriterier for nominasjon:
• Være en bedrift
• Ha gjennomført ett eller flere initiativ for en bærekraftig utvikling.
• Være en inspirasjon for andre og skape verdi.
• Ha nedfelt bærekraft i sine strategier og handlingsplaner, og ha levert målbare resultater for dette arbeidet.


Juryen har bestått av:
Nils Magne Fjereide (juryleder), Styreleder, Fana Sparebank
Bjørn Haugland, Adm. direktør, Norge 203040
Marit Warncke, Adm. direktør, Bergen Næringsråd
Sveinung Jørgensen, Førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole
Lars Jacob Tynes Pedersen, Førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole
Lisbet K. Nærø, Adm. direktør, Fana Sparebank
Maria Selsås Fjogstad, student, leder i NHHS Green

Tidligere vinnere er:
2018: Grieggruppen
(2018: Ærespris til Sir David Attenbourough)
2019: GC Rieber Eiendom