Astrid Hårstad er nyansatt næringspolitisk rådgiver i Bergen Næringsråd.
Astrid Hårstad er nyansatt næringspolitisk rådgiver i Bergen Næringsråd.

Bergen Næringsråd styrker vårt arbeid med bærekraft

09.11.2020

Astrid Hårstad er ansatt som næringspolitisk rådgiver i Bergen Næringsråd. Hun kommer fra jobben som rådgiver for politisk og strategisk kommunikasjon i Kruse Larsen. Ansettelsen av Hårstad er første trekk i en offensiv forsterkning på bærekraft i Næringsrådet.

- Jeg er svært fornøyd med at Astrid Hårstad skal jobbe hos oss. Astrid skal videreføre og samle arbeidet med #plastsmart og sirkulærøkonomi, og hun har en helt unik erfaring på området, sier administrerende direktør i Bergen Næringsråd, Marit Warncke.

Gjennom denne ansettelsen styrker Bergen Næringsråd sin politiske og strategiske kompetanse. Astrid blir en del av det næringspolitiske teamet i Bergen Næringsråd som skal jobbe for å kartlegge og fremme medlemmenes interesser inn mot politiske beslutningstagere.

Astrid har jobbet som politisk rådgiver for tidligere klima- og miljøminister Ola Elvestuen, hvor sirkulærøkonomi var ett av flere viktige fagfelt. Hun har arbeidet som rådgiver på Stortinget og har 16 år i politikken bak seg i både lokale, regionale og nasjonale verv. I Bergen Næringsråd vil hennes erfaring og kompetanse fra arbeidet i Regjering og Stortinget være stor ressurs for organisasjonen og medlemmene.

Astrid er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen og har i tillegg en fagutdanning som prosjektleder.
I Bergen Næringsråd skal Astrid ha ansvar for oppbygging av «Circular-Bergen», ressursgruppen Sirkulær og for prosjektet #Plastsmart, med rekruttering av medlemsbedrifter, informasjon og organisering av tiltak. Hun vil også inngå i den næringspolitiske rådgiverteamet og bistå med sin kompetanse inn i andre ressursgrupper.

Mangeårig satsing på bærekraft
Bergen Næringsråd har i flere år hatt en sterk satsing på å utvikle Bergensregionen i en bærekraftig retning, og har som mål å utvikle Norges mest bærekraftige by.
- Vi opplever stadig mer interesse og etterspørsel fra næringslivet på dette området, og stadig flere aktører ønsker å utvikle seg i en sirkulær retning. Vi har allerede flere rådgivere som kjenner feltet godt, men har nå rekruttert de personene vi trenger for å videreutvikle vårt tilbud til medlemmene, sier Warncke.