Hvem fortjener Bærekraftsprisen 2020?

16.10.2020

Vi ønsker å løfte frem de bedrifter som bruker bærekraftsmålene for å innovere sin forretningsmodell. I den anledning deler Bergen Næringsråd i samarbeid med Fana Sparebank ut en Bærekraftspris hvert år. 

Formålet med prisen er å øke bevissthet rundt bærekraft og FNs 17 bærekraftsmål. Fana Sparebank og Bergen Næringsråd ønsker å løfte virksomheter og bedrifter som ser de globale utfordringene som en mulighet. Sammen skal vi med dette inspirere flere til å se bærekraft som et konkurransefortrinn - både nå og i fremtiden.

Nominer din kandidat her 

Nominasjonskriterier

  • Kandidaten må være en bedrift

  • Ha gjennomført ett eller flere initiativ for en bærekraftig utvikling

  • Være en inspirasjon for andre og skape verdi

  • Ha nedfelt bærekraft i sine strategier og handlingsplaner, og ha levert målbare resultater for dette arbeidet


Juryen består av:

Nils Magne Fjereide (juryleder), Styreleder, Fana Sparebank
Bjørn Haugland, Adm. direktør, Norge 203040
Marit Warncke, Adm. direktør, Bergen Næringsråd
Sveinung Jørgensen, Førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole
Lars Jacob Tynes Pedersen, Førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole
Lisbet K. Nærø, Adm. direktør, Fana Sparebank
Maria Selsås Fjogstad, student, leder i NHHS Green

Jurysekretær: Vemund Grindskar, Fana Sparebank og Ole Reinert Berg-Olsen, Bergen Næringsråd.