Bergen Opportunity oppstart 2020
Bergen Opportunity oppstart 2020

Bedriftene må ta mangfold på alvor

08.10.2020

- Arbeidslivet må se mulighetene i mangfold på samme måte som bærekraft. Potensialet for at det blir lønnsomt er stort, sier Tasha Prestø-He, Key Account Manager i Lerøy og deltaker i Bergen Opportunity.

Mangfold i ledelse

-Bergen trenger et større mangfold i ledelse i næringslivet så vel som i media, offentlige etater og akademia. Derfor trenger vi flere rollemodeller som går foran og viser vei. Bergen Opportunity er for deltagere som vi mener kan være gode rollemodeller for andre med flerkulturell bakgrunn, og som har egenskaper, kompetanse og driv til å gå inn i ledende posisjoner i ulike deler av arbeidslivet i Bergen, forteller Marit Warncke, adm. dir. i Bergen Næringsråd.

I en stadig mer global verden med økt samarbeid på tvers av landegrenser er det et stort fortrinn å være god på mangfold og kulturell kompetanse. Det er dog slik at det fortsatt er få med innvandrerbakgrunn i lederroller.

-Jeg så programmet som en mulighet til å utvikle meg innen ledelse. I det større bildet vil jeg bruke anledningen til å vise næringslivet de mange ressurssterke innvandrerne som finnes der ute. Folk av høy kvalitet med enormt potensiale som er super engasjerte, sier Zoiren Arianna Betancourt Fanavoll, som er prosjekt leder i Bir Privat og en av menteene i år.

Ny oppstart!

-Jeg kom til Norge for ca. 20 år siden og har siden etablert meg og bygget et nytt liv. Det har vært en lang reise der jeg har erfart mye og kommet ganske langt. Jeg har alltid ønsket å gi tilbake til samfunnet og å få en mulighet til å veilede noen av de som går gjennom det jeg selv har vært gjennom er ekstra stas. Det er også utrolig givende for min del, jeg får en anledning til å se tilbake på min egen reise og alle utfordringene jeg har overvunnet, deler Hiwa Målen, prosjektleder Administrativledelse av DIGSSCORE senter.

Så langt i år har samlingene vært litt annerledes, og det har vært stor oppmerksomhet på smitteforebygging. Til tross for det har samlingene vært en suksess.

- Samlingene har vært hyggelig og nyttig, og man er alltid spent på hva slags personer man skal møte. Det tror jeg vi var alle sammen, både mentorer og menteer var veldig spent på hvem de skulle bruke masse tid på i året som kommer, forteller Torbjørn Torsvik som er en av mentorene i programmet.

- Pandemien handler om en stor helseutfordring som påvirker økonomien i samfunnet og får veldig store ringvirkninger. Så jeg forventer at ønsket vårt om å skape et større mangfold er minst like sterk både med og uten pandemi. Jeg kan ikke tenke meg at det skal skape noen konsekvenser utover hvordan samfunnet utvikler seg hele tiden, sier han.

Zoiren Arianna Betancourt Fanavoll (mentee) og Hiwa Målen (mentor)

Lederutviklingsprogram i pandemi

-Jeg jobber som prosjektleder i BIR Privat som er en stabil bedrift. Vi er blitt vant til den nye digitale verdenen og hverdagen. Vi begynte med hjemmekontor i april og jeg var en av de første som begynte med digitale workshoper og man har måttet være veldig kreativ slik at det ikke går utover innholdet og leveringen. Vår leder var veldig flink til å holde daglige møter sånn at vi følte oss sett og ikke ble stående alene under den vanskelige tiden, forteller Zoiren.

Tasha Prestø-He, som også er en mentee, er også enig. Hun ser at den norske økonomien er preget av pandemien.

- Mange sliter og i de utsatt sektorene er det vanskelig å få arbeid. De med innvandrerbakgrunn vil bli spesielt preget, grunnet dårligere nettverk og svakere språkferdigheter, sier hun. Selv har hun jobbet som Key Account Manager i Lerøy Seafood i fem år og anser jobben sin som ganske trygg.

Hiwa Målen deler en alternativ måte å se på situasjonen næringslivet befinner seg i. Han mener at selv om det er en vanskelig tid for de som står utenfor arbeidslivet, kan det være en kjempemulighet for noen.

– Mange har jo allerede vært gjennom en stor omstilling da de kom til et nytt land, og den erfaringen lærer man mye av. Han forklarer videre at folk som allerede har opplevd omstilling klarer i større grad å fungere rasjonelt i tøffe tider, og de er gode kollegaer å ha in en bedrift.

Dette er årets mentorer i Bergen Opportunity:

Aslak Sverdrup, Akvariet
Beathe Knudstad-Lopez, Dfind / Randstad
Cecilie Ramstad-Wilson, Selvstendig næringsdrivende
Christian Hjemmen, Bergen kommune
Frode Mannsåker, Vestland fylkeskommune
Gunnar Buvik, Pensjonist
Hege Solbakken, Experis
Hiwa Målen, Universitet i Bergen
Inge Husefest, BKK
Ivar Borge, Selvstendig næringsdrivende
Jaw Appiah Adjei, Nav Vestland
Kathrine Trovik, Selvstendig næringsdrivende
Maria Rosabelle Williams, Entra
Monica Wammen Nortvedt, Høgskulen på Vestlandet
Montserrat Telseth, Rambøll
Ok-Hini Rønning, Norled
Sylvelinn Gunnarsson, DNB
Sølvi Solmunde, Hotel Admiral
Tom Georg Olsen, Miles
Tone Polden Lunde, Technip FMC
Torbjørn Torsvik, PwC
Vivi Loftaas Osberg, AB Solutions