KIWI Kunnskapshuset på Stord er en av to vinnere fra Vestland som går videre til den nasjonale finalen i Oslo 14. september. Særlig god språkopplæring og godt miljø er to elementer i deres suksess. Foto: kiwi.no
KIWI Kunnskapshuset på Stord er en av to vinnere fra Vestland som går videre til den nasjonale finalen i Oslo 14. september. Særlig god språkopplæring og godt miljø er to elementer i deres suksess. Foto: kiwi.no

Strukturplast og Kiwi er best på etnisk mangfold i Vestland

07.09.2020

Strukturplast på Sandane og Kiwi Kunnskapshuset på Stord gikk seirende ut av Mangfoldsprisens regionale kåring for Vestland og roses for måten de jobber med å integrere sine ansatte i norsk arbeidsliv på.

– Strukturplast legger godt til rette for språkopplæring og fagbrev. Rekruttering av ungdommer gjennom praksisplasser har også vært et positivt tiltak, skriver juryen i sin begrunnelse for utmerkelsen.

Kiwi Kunnskapshuset er best blant de små
Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet og deles ut av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) på vegne av Kunnskapsdepartementet. I hvert fylke kåres det regionale vinnere, én for små virksomheter og en for mellomstore og store virksomheter.

I kategorien små virksomheter, er det Kiwi Kunnskapshuset som mottar årets pris. Her peker juryen på særlig god språkopplæring og godt miljø som en viktig del av suksessen.

– Arbeidspraksis i butikken er en viktig del av språkopplæringen som tilbys gjennom NAV og skole, som en del av utdanningsløpet. Det er godt miljø på arbeidsplassen, og Kiwi Kunnskapshuset er en viktig integreringsaktør der mange raskt kommer seg ut i jobb og får en sjanse, står det i jurybegrunnelsen.

I Vestland får begge vinnerne skryt av juryen for å være gode på å gi sine ansatte og praktikanter de konkrete verktøyene som trengs for å komme inn i norsk arbeidsliv. Juryen peker på Kiwi Kunnskapshusets arbeid for å hjelpe praksis- og deltidsansatte til å finne fast jobb i andre Kiwi-butikker som et særlig viktig arbeid. Strukturplast får på sin side skryt for grunnleggende positiv holdning til etnisk mangfold.

– Hos Strukturplast er det en grunnleggende holdning at et team fungerer best med et stort etnisk mangfold, ifølge juryen, som har blitt ledet av Marit Warncke fra Bergen Næringsråd.

Videre til nasjonal utdeling
- Skal bærekraften i den norske velferdsstaten opprettholdes har vi ikke råd til å gå glipp av talenter, gode ideer og nødvendig arbeidskraft. Mangfold må til for at vi skal lykkes. Denne prisen går til virksomheter som har forstått dette, sier direktør i IMDi, Libe Rieber-Mohn.

Nå går begge vinnerne i fylket videre til den nasjonale prisutdelingen i Oslo den 14. september, hvor de skal konkurrere mot tilsvarende vinnere fra alle fylker på regjeringens integreringskonferanse. Der skal det deles ut gull, sølv og bronse i hver kategori, samt «Årets Mangfoldsvirksomhet» til én av de to gullvinnerne.

 

Juryen i Region Vest har bestått av:
• Bergen Næringsråd, Marit Warncke, juryleder, tel. 907 65 300
• Vestland Fylkeskommune, Grethe Kathrine Jacobsen
• Integreringspanelet, Leila Rossow
• Utdanningsforbundet - Rogaland, Gunn Reidun Tednes-Aaserød
• NHO Rogaland, Hanne Irene Bore
• NHO Vestlandet, Wenny Irene Hansen
• NAV, Merethe Prytz Haftorsen

For mer informasjon, kommentarer eller intervjuavtale med IMDi, kontakt:
IMDis pressetelefon på 917 55 351, eller epost: presse@imdi.no

Om prisen
• Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet
• Prisen utdeles i regi av Kunnskapsdepartementet
• De nasjonale prisene deles ut på Regjeringens integreringskonferanse 14. september
• Vinnerne kåres ved hjelp av seks regionale og én nasjonal jury
• Små virksomheter regnes som virksomheter med opp til 19 ansatte
• Mellomstore og store virksomheter regnes som virksomheter med 20 eller flere ansatte