Langt fram, men Bergensregionen er i gang

02.09.2020

2,4% av vår økonomi er sirkulær, men dette kan økes til 45,8%, viser rapporten som Circular Norway la fram denne uken.  I Bergen er vi godt i gang med å gjøre vår del av overgangen til et gjenbrukssamfunn.

- Dette er nedslående tall som viser at vi Norge fortsatt er et bruk- og kastland og har en lang vei å gå. Men samtidig ser vi at våre medlemmer i Bergensregionen er opptatt av problematikken gjennom stor interesse for våre sirkulære møter og vår sirkulærskole, sier næringspolitisk sjef Atle Kvamme i Bergen Næringsråd.

- Myndighetene jobber for tiden med å utforme en sirkulær strategi for Norge, og vi forventer at det kommer krav om mer og mer gjenbruk.  Det vil trolig komme krav om gjenbruk og produkter som er utformet for lang levetid. Initiativet til rapporten kom blant annet fra Skift, der Bergen Næringsråd er medlem, og konklusjonene fra rapporten kan du lese her

- Det er viktig å starte kartleggingen av materialstrømmer i egen bedrift, og ut fra dette skissere sin vei mot nye og sirkulære forretningsmodeller, sier Eva Skjold som er informasjonssjef i BIR og leder ressursgruppe Sirkulær. 

Ressursgruppen i næringsrådet er samarbeid mellom næringslivet, forskningsmiljøene og det offentlige der man er i gang med en rekke prosesser som vi tilrettelegge for mer sirkularitet. Blant annet:

  • Etter initiativ fra ressursgruppen har Bergen kommune lyst ut et prosjekt for å utforme en tilsvarende gapanalyse for sirkularitet i Bergen som nå er produsert nasjonalt (Cityscan)

  • Første kull i sirkulærskolen er snart gjennomført med 4 samlinger og 40 deltakere.

  • Vi jobber med krav til kildesortering ved riving av bygg

  • Det jobbes med krav til materialbanker og å få dette opp som en del av nybyggingen på Mindemyren

  • Har arrangert en egen Sirkulærdag, deltatt i "Gjenbruksuken" og hatt innlegg om sirkulær økonomi på en rekke konferanser, blant annet på Bergen Næringsråds årskonferanse

  • Fremme reparasjonskultur og å få fjernet moms på reparasjoner

  • Bioregion Institute er etablert

  • Både NHH og HVL er i gang med masterstudenter på sirkulærøkonomi

- Vi må ta utfordringene med jordens ressurser på alvor. Det er gledelig å se at stadig flere bedrifter og virksomheter innretter seg for å drive mer bærekraftig samtidig som kunder i større grad etterspør klimafokus og klimanøytralitet. Nå er det om å gjøre at vi klarer både å ta vare på miljøet og sikre egen virksomhets konkurransekraft. Ta tak i det dere kan gjøre noe med selv er oppfordringen fra Eva Skjold i ressursgruppe Sirkulær.
 
Et tips for egen RESTART finner du helt gratis på nettsiden til bærekraftsentusiastene Jørgensen|Pedersen fra NHH.

Her finner du medlemmene i RG Sirkulær