Krav til registrering av gjester i bedriftskantiner

14.09.2020

Byrådet har denne uken vedtatt en lokal forskrift om smitteverntiltak i Bergen kommune. I forskriften er tatt inn forpliktelser som gjelder alle serveringssteder der mat og drikke inntas på stedet. Det er gjort eksplisitt i forskriften at dette også gjelder kantiner, inkludert bedriftskantiner.

Forpliktelsene er fastsatt på et godt og omforent faglig grunnlag i dialog mellom lokal smittevernkompetanse og Folkehelseinstituttet. Vi regner med at forskriften blir fulgt samvittighetsfullt, skriver Bergen kommune i brevet som ble sendt ut til Bergen Næringsråd og NHO.

Bestemmelsen lyder:
«På skjenkesteder, restauranter, kafeer og kantiner og andre serveringssteder der gjester skal innta mat og drikke på stedet, skal det tilrettelegges slik at gjester kan etterleve smittevernråd. Det skal være minst 1 meter mellom gjester som ikke er fra samme husstand, og det skal være lett tilgjengelig hånddesinfeksjonsmiddel i lokalet.

Skjenkesteder, restauranter, kafeer og kantiner, skal kreve at gjester legitimerer seg.
Stedet skal føre liste over gjester. Listen skal oppbevares i 10 dager. Navn og telefonnummer registreres samt tidspunkt og dato for besøket. Stedet skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en slik oversikt.»

Les brevet fra Byrådet i Bergen kommune her