NY TEKNOLOGI: Fremtidens hurtigbåter vil sannsynligvis bruke utslippsfri hydrogen i stedet for diesel. Slik ser Brødrene Aa i Nordfjord for seg en slik løsning.
NY TEKNOLOGI: Fremtidens hurtigbåter vil sannsynligvis bruke utslippsfri hydrogen i stedet for diesel. Slik ser Brødrene Aa i Nordfjord for seg en slik løsning.

- Fullfør satsingen på nullutslippsfartøy

16.09.2020

Bergen Næringsråd forventer at våre fylkespolitikere sørger for en raskest mulig innfasing av utslippsfrie hurtigbåter. Derfor kan de ikke følge fylkesrådmannens innstilling om at dette utsettes til 2028.

– Kampen om hvem som er fremtidens vinnere foregår akkurat nå, sier Marit Warncke, administrerende direktør i Bergen Næringsråd.

– Vi står på terskelen til en periode som vil kreve en enorm omstilling av næringslivet. Ingen andre regioner i Norge er i nærheten av å være så utsatt som Vestlandet. Vi må videreutvikle våre verdensledende bedrifter innen energi og i maritim sektor. Da må vi bruke alle muligheter for ny teknologiutvikling. Kravet om nullutslipp fra hurtigbåtflåten fra 2024 er en slik anledning, og vi må ikke skusle den bort.

Hun er helt enig med Hege Økland, daglig leder i klyngen NCE Maritime CleanTech, som innstendig ber fylkespolitikerne om å fastholde sitt vedtak fra 2019.

- Vi forstår at fylkesrådmannen må forholde seg til stramme økonomiske rammer. Politikerne må løfte blikket og gi næringslivet muligheten til å utvikle ny teknologi som kan konkurrere internasjonalt. Så skal vi stå sammen med fylkespolitikerne i kravet om at sentrale myndigheter må betale for det grønne skiftet vi er så avhengige av, sier Marit Warncke.

Les mer om dette i dagens Bergens Tidende.