INGEN TAPSBØLGE: – Vi fryktet tidlig en tapsbølge i næringslivet, men det har ikke skjedd ennå, sier Katrine Trovik, leder i Ressursgruppe Finans.
INGEN TAPSBØLGE: – Vi fryktet tidlig en tapsbølge i næringslivet, men det har ikke skjedd ennå, sier Katrine Trovik, leder i Ressursgruppe Finans.

Fryktet langt verre tilstander

09.09.2020

Det bergenske næringslivet har langt raskere enn ventet kommet tilbake til noe som ligner normalen.

Slik oppsummerer Ressursgruppe Finans i Bergen Næringsråd situasjonen, et halvt år etter at pandemien traff Norge med et smell. I Ressursgruppe Finans sitter lederne i en rekke bank- og finansinstitusjoner i Bergen.

– Vi fryktet tidlig en tapsbølge i næringslivet, men det har ikke skjedd ennå. Bankene fikk vide rammer for tildeling av statsgaranterte lån, men bedriftene benyttet ordningen i langt lavere grad enn antatt, sier Katrine Trovik, leder i ressursgruppen. – Men usikkerheten har ført til at investeringsviljen i næringslivet, og derved også låneetterspørselen, er merkbart lavere enn før.

Innen kapitalforvaltning har markedene normalisert seg igjen overraskende raskt. Fondsmiljøene melder om til dels større volumer enn rundt forrige årsskifte.

Situasjonen er fortsatt dramatisk for enkelte bedrifter i utsatte næringer – blant annet for reiseliv, kultur og sentrumshandelen – men de store selskapene ser ut til å stå for en støyt. Det er også krevende for mange oljerelaterte bedrifter og deler av maritim sektor. Det er forventet at en del av disse bedriftene vil måtte gjøre grep både i form av oppsigelser og finansielle restruktureringer utover høsten og vinteren.

Ressursgruppe Finans regner med å kunne invitere til flere åpne medlemsarrangementer i Bergen Næringsråd i høst.
– Alt tyder på at sentralbanksjefen kommer på besøk til oss. Vi regner også med å invitere til et åpent møte med finansministeren, sier Katrine Trovik.

Hun gleder seg også til å invitere medlemsbedrifter i Bergen Næringsråd til et kurs om menneskerettigheter og finansnæringen i samarbeid med Rafto-stiftelsen. Datoer for disse arrangementene blir gjort kjent så snart de er fastsatt.