Forventer økt flytrafikk i 2021

16.09.2020

Bedriftene i Bergensregionen har mer enn halvert flybruken i 2020. I 2021 forventer næringslivet økt flybruk, men betydelig lavere enn i 2019. Det viser en fersk undersøkelse  Bergen Næringsråd har gjort i samarbeid med Avinor. 

Forventninger om at flytrafikken øker igjen gjelder både innenlandstrafikk og utenlandstrafikk. 

Innenlands viser undersøkelsen at Oslo er viktigste destinasjon for næringslivet i Bergen, fulgt av Stavanger og Trondheim.  De samme byene er også de stedene man kan vente mest vekst i 2021 sammenlignet med 2019.

En tilsvarende undersøkelse gjort av Næringsforeningen i Stavanger viser at Bergen er deres nest viktigste destinasjon, etter Oslo.

For utenlandstrafikken er det København som troner øverst, etterfulgt av London og Amsterdam. Samtidig tror ikke bedriftene av utenlandstrafikken fra Flesland vil ta seg vesentlig opp før det har gått mer enn 1 år frem i tid.

- Det er betryggende å lese at undersøkelsen er klar på at myndighetenes reiseråd er avgjørende for om næringslivet foretar utenlandsreiser, sier næringspolitisk sjef Atle Kvamme i Bergen Næringsråd.
3 av 4 legger disse rådene til grunn før de beslutter nye reiser. I tillegg vil generell smittefare også ha stor betydning. Undersøkelsen viser også at direkteruter er det desidert viktigste for næringslivet. Nesten halvparten av bedriftene vektlegger dette som den viktigste faktor for sine reiser. Pris, reisetid og frekvens har også stor betydning for valg av reisevalgene.

- Det er svært viktig for oss å arbeide for å få tilbake flytrafikktilbudet på Vestlandets hovedflyplass når tiden er moden for det. Bergen Lufthavn var vekstvinner i Avinor før Covid-19. Vår viktigste oppgave er å jobbe for å ha et godt og relevant rutetilbud til/fra Bergen for å bidra til en bærekraftig reise og et bærekraftig næringsliv på Vestlandet, sier ansvarlig for forretningsutvikling på Bergen Lufthavn Flesland, Aina Tysse.