Foto: Gassnova/regjeringen.no
Foto: Gassnova/regjeringen.no

Milliarder til klimaprosjekt: - En beslutning av enorm betydning

21.09.2020

Regjeringen går inn med 16,8 milliarder kroner til fullskala karbonfangst og -lagring. – Dette kan bety enormt mye for å redusere klimautslipp i industrien og skape fremtidens grønne arbeidsplasser, sier Marit Warncke, administrerende direktør i Bergen Næringsråd.

Regjeringen har besluttet at klimagassen CO2 skal fanges fra Norcems sementfabrikk i Porsgrunn og fraktes i skip til Kollsnes i Øygarden der den pumpes ned i reservoarer i Nordsjøen.

– Dette er det største klimaprosjektet i norsk industri noensinne, sa olje- og energiminister Tina Bru (H) under pressekonferansen mandag.

Bergen Næringsråd har støttet industrien og aktørene som jobber for fullskala verdikjede for karbonfangst og -lagring (CCS) og ressursgruppe Energi har i flere omganger levert sine innspill til hvorfor dette prosjektet er viktig for Bergensregionen.

- Dette er et svært viktig prosjekt som energibransjen stiller seg bak. Dette legger også til rette for produksjon av hydrogen fra naturgass som kan skape enda flere grønne arbeidsplasser fremover, sier Cecilie Sælen, leder av Ressursgruppe Energi.

Ifølge en rapport fra Sintef, vil bygging av et fullskala CO₂-lagringsprosjekt kreve opp mot 5000 årsverk.

- Det blir viktig med flere fangstanlegg etter hvert, slik at det skapes større marked og mer teknologiutvikling. Derfor håper jeg at regjeringen vil støtte andre store utslippspunkt, som forbrenningsanlegget til BIR i Bergen, sier Warncke.

 

Johannes  Magnus
Johannes Magnus
Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline + 47 902 67 083