Bjørn Kj. Haugland ser stadig eksempler på bedrifter som roser sitt eget bidrag uten å nødvendigvis være med på å bære lasset.
Bjørn Kj. Haugland ser stadig eksempler på bedrifter som roser sitt eget bidrag uten å nødvendigvis være med på å bære lasset.

Ba traineene utfordre sine arbeidsgivere på bærekraftsmål

16.09.2020

 - Kun fire av Norges hundre største bedrifter kan dokumentere at de tilfredsstiller Paris-avtalen, sier Bjørn Kjærand Haugland i Skift Norge. Traineene i årets kull fikk på årets første samling bryne seg på en rekke utfordringer i hvordan de kan bidra til en grønnere verden. 

Kontrastene var store da årets traineekull sjekket inn på Panorama hotell rett ved havgapet, klare for en helg dedikert til kunnskapsdeling om utfordringer en hel verden står ovenfor.
- Det er lett når vi leser aviser å få et inntrykk at verden går fra vondt til verre. Et viktig perspektiv å ta med seg er at aldri før har mennesker hatt det så bra. Ta med dere det, fordi det er nok av dårlig nyheter å ta av, innledet Haugland.
Haugland sikter til at etterkrigsårene har vært eventyrlige for menneskeheten, med en eksplosiv befolkningsvekst der en enorm andel har blitt løftet vekk fra fattigdom. I kjølevannet venter derimot en rekke utfordringer knyttet til en stadig eldre befolkning og høyere levestandard som spiser av de begrensede ressursene vi har på kloden.

Konkrete mål viktig for fremskritt
- 2015 var på mange måter et vendepunkt. Vi fikk Paris-avtalen med et konkret mål om å holde den globale oppvarmingen under 2 grader. I tillegg fikk vi FNs 17 bærekraftsmål. Ved å gi samfunnet og næringslivet konkrete mål å forholde seg til, bidro det til et økt engasjement og investeringsvilje i bærekraftige løsninger. Bærekraftsmålene var ikke bare forbeholdt u-land, men gjorde i prinsippet samtlige land til utviklingsland slik at alle skulle ha noe så strekke seg mot, poengterer Haugland. Totalt skrev 193 land under Paris-avtalen om bærekraftsmålene.

Ber traineene om å utfordre sine bedrifter
Grønnvasking er et velkjent fenomen som har vokst frem som et resultat av organisasjoner som skjønnmaler eget bidrag i kampen mot global oppvarming, og vi ser stadig eksempler på bedrifter som roser sitt eget bidrag uten å nødvendigvis være med på å bære lasset. - Kun fire av Norges hundre største bedrifter kan dokumentere at de tilfredsstiller Paris-avtalen. Mange bedrifter fikk seg en vekker når vi har gått inn og etterstrebet påstandene om at de oppfyller kravene.

Mye av dette er bakteppet for at Haugland ba traineene utfordre sine arbeidsgivere på bærekraftsmålene og at de skal ta med seg dette perspektivet resten av karrieren. En grønn tilnærming vil kunne skape enorme verdier for næringslivet fremover, samtidig som han roser dagens generasjon for å være mer opptatt av disse problemstillingene.

Workshop
Fire av bærekraftsmålene skulle få ekstra søkelys på seg ved at deltagerne ble delt i grupper og fikk ett mål hver. Oppgaven besto i å løse utfordringer knyttet til det respektive bærekraftsmålet, der beste forslag skulle hedres av juryen som besto av Haugland og administrerende direktør i Bergen Næringsråd, Marit Warncke. Engasjementet var høyt blant traineene og det ble servert sterke presentasjoner fra samtlige grupper. Gruppen med bærekraftsmål nr 3 -God helse og livskvalitet sin idé «FremtidsRett» trakk til slutt det lengste strået for beste forslag. 

Bærekraftig skolemat til unge slo godt an hos juryen.
FremtidsRett: Et skolemattilbud som på sikt kan endre nordmenns spisevaner i retning av et sunnere og mer bærekraftig kosthold basert på kortreist mat.
På vinnergruppen var Casper Berg, Markus Løland, Caroline Nykrem og Elise Toft.