Slik kan en Blå bybane se ut. Illustrasjon: Bergen Næringsråd
Slik kan en Blå bybane se ut. Illustrasjon: Bergen Næringsråd

Vil i gang med bybåt

19.08.2020

Teknologien er på plass, ulike fartøykonsept er testet, og interessen er stor. Det meste ligger til rette for å videreutvikle båttilbudet i Bergensregionen og samtidig etablere en båtrute i Bergen sentrum.

Det var konklusjonen da 35 engasjerte møttes i en Teamsworkshop denne uken i regi av Bergen Næringsråd, Bergen kommune og Zeabuz. Næringsrådet har gjennom en periode hatt i gang en gruppe for «blå bybane» med deltakelse fra kommune, fylke, Skyss, næringsaktører og transportører, og Bergen kommune har i forlengelsen av dette fått produsert en rapport om bybåt.

Fem innledningsforedrag viste at mange er opptatt av å få til mer båttransport i Bergen, og den viktigste erkjennelsen var nok at teknologien for miljøvennlige båter/hurtigbåter er på plass. 
Dette er hovedpunktene fra workshopen:

 • Det er viktig å videreutvikle de hurtigbåter vi har og gjøre disse miljøvennlige og få økt frekvens og kapasitet, og gjerne med flere havner

 • Konkret kan en starte med å se på kontraktene som snart skal ut for Askøybåt, samt vedtak som er gjort om ny utredning for båt til Bergen vest (Sotra/Øygarden)

 • Maritim næring er langt framme og kan være drivere i nye prosjekt, men dette må skje i samarbeid med kommune og fylke

 • Bergen kan bli et «utstillingsvindu» om vi velger en SMARTBY tilnærming for prosjektet som også kan bidra til å gjøre dette lønnsomt

 • Bybåt må være mer enn en båt, det må også vurderes som et byutviklingsprosjekt, og da må kommunen være aktiv pådriver og åpne for mer boligbygging ned mot sjøfronten

 • Det gir også mulighet til å bygge nye regioner på tvers av fjordene og skape nye forbindelser på tvers

 • Kundebehovet bør undersøkes nærmere, og prosjektet bør planlegges som et mobilitetspunkt for sykkel, sparkesykkel, kollektiv, bildeling, bybane, buss mm)

 • Bør tenke at man skal fylle både kollektivbehov, varetransport og turisme

 • Laksevåg til Dokken ligger best an for å starte et pilotprosjekt for bybåt

 • Viktig å avgjøre hvor anløpsstedene skal være for å skape forutsigbarhet for planleggere og utbyggere (ref. at planprosessene gjerne tar 4+ år). Vil f.eks Dokken/Nøstet være et anløpssted?

 • Det bør vurderes om dagens konsept for Beffen kan gjenbrukes, evt i en annen versjon og autonom

 • Lave driftskostnader og autonomi kan gjøre det mulig i fremtiden å etablere ruter med bra frekvens også lenger fra byen der det bor færre folk

 • Reisetid og frekvens må vurderes grundig, og bybuss (gjerne gratis) må vurderes som et supplement som kan knytte sammen hub’ene

 • En viktig faktor vil være tilbringertransport rundt stopp, og effektiv utnyttelse av ladepunkt

 • Det bør nedsettes en arbeidsgruppe fra Bergen kommune, fylket og næringen (kanskje også brukere) som:
   - Definerer målet, avklarer om dette skal være et offentlig finansiert kollektivtilbud eller om det er et kommersielt tilbud, definerer de sentrale aktørene avhengig av hva dette skal være, og få rammene på plass i forhold til byutviklingsbehov.


Innleggene ved starten av workshopen:

Asplan Viak: Har produsert en rapport for Bergen kommune om bybåt og sett på mulighetene for båtruter i indre havnebassen med ytterpunkt i Store Lungegårdsvann og Hegreneset. Se presentasjonen
Maritime Cleantec og Maritime Bergen har fått et oppdrag fra Bergen kommune om å utrede et driftskonsept for båtruter i Bergenregionen. De jobber også med tilsvarende prosjekt i flere byer, blant annet i Fredrikstad, Stavanger og Haugesund. 
Norled driver Norges mest besøkte båtrute i Oslofjorden, og presenterte suksesskriterier derfra kombinert med tanker om krav for en bybåt i Bergen. Se presentasjonen
Rexir planlegger ny cruisehavn på Askøy der all trafikk inn til byen skal skje med småbåter, og gjerne i et rutesystem. Dette vil medføre et stort antall tilgjengelige småbåter i bytrafikken. Se presentasjonen
Zeabuz er et selskap fra Trondheim som ser på muligheten for å få i drift selvkjørende småbåter i ulike byer i Norge. Se presentasjonen


Engasjerte deltakere på workshop om Blå Bybane mandag 17. august. 

Atle Kvamme
Atle Kvamme
Kommunikasjonsdirektør

chat_bubble_outline +47 995 16 511