To nye møteserier om digitalisering

20.08.2020

Digitaliseringen av næringslivet har skutt fart under koronakrisen. Nå lanserer Bergen Næringsråd to nye møteserier som skal bidra til å gi bedrifter et kompetanseløft.

- Koronakrisen har vist oss hvor enormt viktig det er å være om bord i det digitale toget som suser av gårde. For de som står igjen på perrongen, blir konkurransen om kundene mye tøffere. Derfor er digital kunnskap viktigere enn noen gang, sier næringspolitisk rådgiver i Bergen Næringsråd Stig Ryland.

Digitaliseringsskolen 2.0
Da Bergen Næringsråd lanserte Digitaliseringsskolen for første gang i 2018, ble det en stor suksess. Nå er skolen tilbake med nye temaer og et knippe av landets fremste eksperter. Ressursgruppe Digitalisering har satt sammen et program som gir ny innsikt, men som også utfordrer eksisterende forretningsmodeller. Gjennom fire samlinger får deltakerne innblikk i temaer som digital modenhet og strategiske muligheter, ambisjoner og digitalt målbilde, digital transformasjon og mulighetsrom, kultur og endringsledelse. Eksperter fra blant annet Microsoft, BI, PwC, Capgemini, Bouvet, Labs, KPMG og TietoEVRY deler sine beste råd.
Her kan du lese mer om programmet og melde deg på

Bli god på digital handel
I en kartlegging fra Bergen Næringsråd før koronakrisen brøt ut, svarte 43 prosent av butikkene i Bergensregionen at de ikke hadde noen egen strategi for digital handel. Hele 67 prosent av disse hadde heller ingen planer om å lage en slik strategi!
- Koronakrisen viste oss hvor sårbare mange butikker er når driften rammes av noe uventet og du ikke er rigget for å snu deg raskt, sier Ryland. Derfor inviterer Ressursgruppe Handel og Service i samarbeid med Schibsted Norge, Virke, Bergen kommune, Connect Vest og Bergen Sentrum til fire samlinger om digital handel. I tillegg til innlegg fra eksperter og butikker som har lykkes godt med sine strategier, legges det stor vekt på samtale rundt bordene og deling av erfaringer blant deltakerne.
Her kan du lese mer om programmet og melde deg på

Cannot implicitly convert type 'Umbraco.Core.Dynamics.DynamicNull' to 'Umbraco.Core.Models.IPublishedContent'. An explicit conversion exists (are you missing a cast?)