Svært bekymringsfull utvikling

26.08.2020

Mer enn halvparten av bedriftene på Vestlandet forventer et økonomisk resultat i 2020 som er svakere enn i fjor. - Utviklingen er foruroligende, sier adm. direktør Marit Warncke.

Bergen Næringsråd og Næringsalliansen har siste uken gjennomført en undersøkelse blant medlemsbedriftene på Vestlandet. Det er 314 svar fordelt på alle næringer, og med god fordeling på store, mellomstore og små bedrifter.

- Undersøkelsen viser at svært mange bedrifter i vest fortsatt sliter, og der bransjene hotell/restaurant, maritim, petroleum og detaljhandel er de som sliter mest. Samtidig er det for tiden et stort fall i eksportinntektene til Norge, og der størstedelen av eksporten kommer fra Vestlandet, viser dette av vi fortsatt har store utforinger, sier Warncke.

Undersøkelsen viser at bedriftene er bekymret for minkende oppdragsmengde og en minkende investeringsvilje som samlet medfører svakere økonomisk resultat. Bedriftene gir også klar melding om at de trenger tiltak også fremover for å unngå oppsigelser og konkurser. Det er derfor svært viktig at myndighetene iverksetter aktive motkonjunkturtiltak for å begrense den negative utviklingen. Et samlet næringsliv oppfordrer også til at denne situasjonen brukes til å få fart på den grønne omstillingen.

- Myndighetene var svært aktive i vår med fortløpende tiltak, og det har vært avgjørende for å hindre konkurser. Det er viktig at man nå ikke tar et hvileskjær med kommer med nye treffsikre løsninger som er tilpasset enkeltbransjer, spesielt innen reiseliv og sentrumshandel. Vi er glade for at regjeringen har signalisert at nye støtteordninger er på trappene, sier Warncke. - Det er viktig at regjeringen opprettholder støtteordninger for å unngå konkurser, samtidig som vi ser fram til at det kommer mer bransjetilpassede tiltak, slik regjeringen har varslet.

Undersøkelsen ble presentert under Vestland på Børs i dag, som du kan se i opptak her