Stigende aktivitet – men blir en tøff høst

10.06.2020

Gode pakker fra myndighetene har vært avgjørende for å berge næringslivet gjennom korona.  Samtidig er det frykt for en konkursbølge utover høsten, og det vil være nødvendig med å forlenge tiltakene utover sommermånedene.

Bergen Næringsråd gjennomførte i går kveld et digitalt møte med politikerne på Hordalandsbenken, der det ble gitt en statusrapport og samtidig innspill på tiltakspakke 3 fra Regjeringen. De viktigste tiltakene er å bevare arbeidsplasser og samtidig bruke situasjonen til omstillinger der det er endringer i markedet. 

Uke 22 var den uken i Norge med høyest konkurstall så langt med 107 konkurser.  20% av disse var i Vestland fylke, som viser at vårt næringsliv er under press for tiden.  Samtidig ble det gitt positiv tilbakemelding til politikerne for at det har jobbet sammen under krisen for å bidra til å minimere effektene for næringslivet.  Det er viktig å stå sammen om tiltakene også utover høsten. 

På møtet deltok styret i Bergen Næringsråd, samt representanter fra Visit Bergen, Unitech/Norwegian Offshore Wind Cluster, CCB, Equinor og Vestnorsk Filmsenter.

Her er et utdrag av innspillene som ble presentert:

  • Pakkene har truffet godt og vært avgjørende for næringslivet. Men pakkene bør justeres for å treffe alle, og det må vurderes å utvide pakkene lengre enn ut august.

  • Bedriftene har mer behov for lønnstilskudd enn kontantstøtte, og det bør vurderes å utvide denne ordningen utover august måned

  • Pakkene treffer ikke de små bedriftene, nyetablerte og bedrifter som har hadde et svakt år i 2019. Kulturbransjen har også i liten grad kunne benytte pakker.

  • Reiseliv, overnatting og servering sliter spesielt mye og årets sesong er stort sett tapt. Det etterlyses tre tiltak som kan hjelpe:

       1) Åpne for tyske turister
       2) Økte midler til nasjonal markedsføring av Norge
       3) Utvikle en støtteordning for sesongbedrifter

  • Det må utvikles en havvindplan for Norge. Norsk petroleumsindustri er nøkkelen for at vi kan bli best i verden på havvind, og norske aktører ser for seg å ta 70% av det europeiske markedet

  • Tiltakspakken som kom for oljenæringen er svært viktig for å opprettholde aktiviteten i leverandørindustrien og verftsindustrien på Vestlandet.  Dette er også viktig for maritim bransje, som sliter kraftig for tiden.

  • Vi må få til industriutvikling av hydrogen på Vestlandet og bruke dette i ferje- og hurtigbåtanbud.

  • Det må tas en beslutning om Co2-fangst og lagring i Norge, der Øygarden skal ha en sentral posisjon.

  • Incentivordningen for film må styrkes i budsjettet 2021. Norge har en av de svakeste ordningene i verden, og det medfører at store filmprosjekter legges andre steder. Vestlandet er svært aktuelt filmområde, men taper pga konkurranseulikhet med andre land, og en støtteordninger er både kulturpolitikk og en industripolitikk som sammen skaper arbeidsplasser inn mot det internasjonale markedet.