Statsministeren utfordret næringslivet

16.06.2020

Statsminister Erna Solberg la vekt på teknologi og kompetanse da hun møtte regionens toppledere i regi av Bergen Næringsråd. Hun utfordret samtidig lederne til å gå i front med å utvikle forretningsløsninger.

- Ingen nye næringer kan gi oss samme lønnsomheten som olje og gass har gitt oss, men vi må sørge for å benytte kompetansen vår for å utvikle ny teknologi. Særlig innen grønn skipsfart er det store muligheter fremover, sa statsministeren til et tyvetalls toppledere i Bergen Næringsråds gruppe «Progressio». På grunn av koronasituasjonen ble dialogmøtet holdt på Teams.

Statsministeren sa at hun opplevde stor utålmodighet og klare forventinger om at milliardbeløp kunne bevilges over statsbudsjettet til forskjellige satsinger. Hun kastet ballen tilbake til næringslivet.

- Vi har brukt enorme pengesummer på å holde aktiviteten oppe i disse koronatider. Fremover må vi spørre oss hvordan vi kan skape virksomhet som bidrar til statskassen, ikke hvordan statskassen skal brukes til alle mulige gode formål, sa statsministeren.

Hun la til at hun opplevde at Bergen hadde høy kompetanse og sterke posisjoner innen flere fremtidsrettede næringer, særlig knyttet til havnæringene.

Flere av deltakerne ga innspill til statsministeren. Paul Christian Rieber pekte på at Norge må bygge opp en ledende internasjonal posisjon innen havvind, og at vi har særlig gode forutsetninger til å kunne lykkes. Rieber ville gjerne ha statsministeren med på laget.

- Det er ikke min jobb å beslutte dette. Næringslivet må peke på hva de tror er lønnsomt og finne hvilke aktører som kan delta. Det er stor etterspørsel etter teknologi for flytende havvind og mange muligheter for å få dette til, men næringslivet må se på hva som er de gode forretningsidéene og forretningsmulighetene, sa statsministeren.

Peggy Krantz-Underland fra Equinor ga innspill om hvordan olje- og gassnæringen inkludert leverandørindustrien kan bygge bro mot energiomstilling i det grønne skiftet.

- Her har vi veldig viktig kompetanse å ivareta. Men det er ikke godt å si hvilken teknologi som vinner energikappløpet og hva som blir lønnsomt. Det er mange prosjekter som trenger ny teknologi, enten det er mineralutvinning, maritim industri, forskjellige initiativ rundt CO2 eller sjømat. Her må vi bygge kompetansen vår, svarte statsministeren.

Ole-Eirik Lerøy, styreleder i Mowi, påpekte betydningen av fornuftige rammebetingelser for sjømatindustrien i en tid der det er høy konkurranse fra mange andre land, særlig knyttet til utvikling av landbaserte anlegg. Statsministeren sa seg enig i det, og fremhevet både det store potensialet fremover og at næringen har tatt et stort ansvar for å redusere miljøavtrykket.

Kjetil Smørås fra De Bergenske håpet på rask gjenåpning av landegrensene for å få flere gjester i sengene, og var skuffet over at tyske turister ikke får innreisetillatelse i sommer. Han understreket at reiselivsnæringen har høy sysselsetting, men akkurat nå har mange permitterte.

- Jeg har forståelse for det, men vi kan ikke åpne for mye samtidig da det øker smittefaren betydelig. Det kommer nye vurderinger for større åpninger 20.juli, sa statsministeren.