Søk midler til bedriftsintern opplæring

15.06.2020

Er din bedrift hardt rammet av koronakrisen, og trenger økonomisk hjelp til å tenke nytt rundt arbeidsoppgaver, ny teknologi eller satsing på nye markeder? Vestland Fylkeskommune deler ut 12,8 millioner kroner til bedrifter med lav aktivitet som følge av Covid-19 og oljeprisfallet. 

Midlene skal brukes til ekstraordinære opplæringstiltak i forbindelse med planer for fremtidig vekst eller tilpasning til nye markedssituasjoner. Bedrifter i spesielt hardt rammede bransjer vil prioriteres. SØK HER

12,8 millioner i potten
Det blir totalt delt ut 12,8 millionar i denne runden, fordelt på to søknadsrunder. Første søknadsfrist er 20. juni (6 millionar), andre søknadsfrist er 20. august (6,8 millionar). 
Eksempel på opplæringstiltak kan være:

  • Opplæring som gjør det mulig for de ansatte å ta nye oppgaver i en periode der oppgavene en elles har er mindre etterspurt.

  • Opplæring som gjør det mulig å arbeide med ny teknologi (ny produksjonsline og lignende).

  • Opplæring som er nødvendig for å få tilgang til nye markeder.

  • Opplæring som er nødvendig for å kunne starte utvikling av nye produkt eller tjenester. 

 
Hvem kan søke og delta i opplæringen?

  • Private bedrifter kan søke. Vestland fylkeskommune ser det som en styrke om flere bedrifter går sammen om søknader og undervisningsopplegg, men en bedrift må stå som ansvarlig søker.

  • Tilbydere av kursing/undervisning kan ikke søke på vegne av virksomheter hvis de tar betaling for oppdraget.

  • Ikke-kommersielle aktører/medlemsorganisasjoner kan stå som søker på vegne av flere bedrifter. I søknaden må det fremgå hvilke bedrifter som skal delta. 


Tilskuddet er ment å dekke kostnader til kursholder/kursavgift, lønnskostnader (1,2 promille av årslønn og maksimalt 700 kr per time), kursmateriell og reisekostnader dersom det ikke er lokale tilbud.

Les mer om søknadsprosessen på Vestland Fylkeskommune sin nettside