Kraftmangel truer det grønne skiftet

24.06.2020

CO2-lagring, hydrogenproduksjon og andre initiativ på vestlandskysten skal ta Norge gjennom det grønne skiftet. Men da må kraftnettet i ytre strøk av Vestland bygges ut i et helt annet tempo enn i dag.

NVE har anbefalt at Equinor får konsesjon til å elektrifisere Troll B- og C-plattformene, Oseberg Sør og Oseberg Feltsenter i Nordsjøen.
– Vi er positive til elektrifisering av sokkelen, men det må ikke gå ut over andre deler av det grønne skiftet, sier Marit Warncke, administrerende direktør i Bergen Næringsråd.
Sammen med Nordhordland Næringslag og Vest Næringsråd har hun skrevet en svært kritisk merknad til Olje- og Energidepartementet, som skal avgjøre om Equinor får konsesjonen.

Også Vestland fylkeskommune har gitt uttrykk for sterk bekymring i et tilsvarende brev.

Vestland produserer i dag mest fornybar energi i landet. Overføringskapasiteten i kraftnettet i fylket er likevel så dårlig at ytre strøk i fylket bare har tilgang til deler av denne kraften, som i hovedsak blir produsert lenger inne i vestlandsfjellene. Dette gjør at store deler av vestlandskraften blir sendt ut av fylket i dag.
– Vi vil at elektrifiseringen av sokkelen skal lykkes, men da må kraftnettet oppgraderes. Uten tilgjengelig kraft i hele fylket, vil næringsutviklingen stanse opp, understreker Warncke.

Flere nye private initiativ har alt fått beskjed fra Statnett om at det ikke er driftsmessig forsvarlig at de kobler seg på kraftnettet. Det var uttrykt behov for 700 MW til ny industriell virksomhet i bergensregionen høsten 2019. Av disse er det allerede gitt avslag tilsvarende 600 MW. Dette er dramatisk for regionen, går det frem av brevet som er sendt til Olje- og energidepartementet.